Những từ đã phát âm của mrilke trong Forvo

Thành viên: mrilke Đăng ký phát âm của mrilke

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/11/2010 mundo [pt] phát âm mundo 0 bình chọn
18/11/2010 como [pt] phát âm como 0 bình chọn
18/11/2010 família [pt] phát âm família 0 bình chọn
18/11/2010 irmã [pt] phát âm irmã 0 bình chọn
18/11/2010 irmão [pt] phát âm irmão 0 bình chọn
18/11/2010 mãe [pt] phát âm mãe 2 bình chọn
18/11/2010 pai [pt] phát âm pai 1 bình chọn
18/11/2010 filho [pt] phát âm filho 0 bình chọn
18/11/2010 filha [pt] phát âm filha 0 bình chọn
18/11/2010 filha da puta [pt] phát âm filha da puta 0 bình chọn
18/11/2010 puta que pariu [pt] phát âm puta que pariu 3 bình chọn
18/11/2010 puta [pt] phát âm puta 1 bình chọn
18/11/2010 merda [pt] phát âm merda 0 bình chọn
18/11/2010 ano [pt] phát âm ano 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/11/2010 Natal [pt] phát âm Natal 2 bình chọn
18/11/2010 perfeito [pt] phát âm perfeito 0 bình chọn
18/11/2010 és [pt] phát âm és 0 bình chọn
18/11/2010 sou [pt] phát âm sou 0 bình chọn
18/11/2010 tu [pt] phát âm tu 1 bình chọn
18/11/2010 pessoa [pt] phát âm pessoa 0 bình chọn
18/11/2010 Bairro Alto [pt] phát âm Bairro Alto 0 bình chọn
18/11/2010 agora [pt] phát âm agora 0 bình chọn
18/11/2010 quando [pt] phát âm quando 0 bình chọn
18/11/2010 dez [pt] phát âm dez 1 bình chọn
18/11/2010 9 - nove [pt] phát âm 9 - nove 0 bình chọn
18/11/2010 oito [pt] phát âm oito 1 bình chọn
18/11/2010 sete [pt] phát âm sete 0 bình chọn
18/11/2010 6 - seis [pt] phát âm 6 - seis 0 bình chọn
18/11/2010 5 - cinco [pt] phát âm 5 - cinco 0 bình chọn
18/11/2010 4 - quatro [pt] phát âm 4 - quatro 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Bồ Đào Nha

Liên hệ mrilke


Thống kê thành viên

Phát âm: 90 (10 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 40 bình chọn

Số lần xem trang: 20.792


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 2.810