Những từ đã phát âm của msk487 trong Forvo

Thành viên: msk487 Đăng ký phát âm của msk487

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/05/2009 asqueroso [es] phát âm asqueroso 0 bình chọn
19/05/2009 porcino [es] phát âm porcino 0 bình chọn
19/05/2009 ventosidad [es] phát âm ventosidad 0 bình chọn
19/05/2009 moñiga [es] phát âm moñiga 0 bình chọn
19/05/2009 estiércol [es] phát âm estiércol 0 bình chọn
19/05/2009 pelotilla [es] phát âm pelotilla 0 bình chọn
19/05/2009 marrano [es] phát âm marrano -1 bình chọn
19/05/2009 sobaco [es] phát âm sobaco 0 bình chọn
19/05/2009 picotón [es] phát âm picotón 0 bình chọn
19/05/2009 puerco [es] phát âm puerco 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Tây Ban Nha

Liên hệ msk487


Thống kê thành viên

Phát âm: 10

Từ đã thêm: 10

Số lần xem trang: 4.287


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 6.600

Vị thứ theo phát âm: 13.681