Những từ đã phát âm của msk487 trong Forvo

Thành viên: msk487 Đăng ký phát âm của msk487

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/05/2009 asqueroso [es] phát âm asqueroso bình chọn
19/05/2009 porcino [es] phát âm porcino bình chọn
19/05/2009 ventosidad [es] phát âm ventosidad bình chọn
19/05/2009 moñiga [es] phát âm moñiga bình chọn
19/05/2009 estiércol [es] phát âm estiércol bình chọn
19/05/2009 pelotilla [es] phát âm pelotilla bình chọn
19/05/2009 marrano [es] phát âm marrano bình chọn
19/05/2009 sobaco [es] phát âm sobaco bình chọn
19/05/2009 picotón [es] phát âm picotón bình chọn
19/05/2009 puerco [es] phát âm puerco bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Tây Ban Nha

Liên hệ msk487


Thống kê thành viên

Phát âm: 10

Từ đã thêm: 10

Số lần xem trang: 2.526


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 5.269

Vị thứ theo phát âm: 11.420