Những từ đã phát âm của muhammetmustafa trong Forvo Trang 2.

Thành viên: muhammetmustafa Đăng ký phát âm của muhammetmustafa

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/11/2011 çarptırmak [tr] phát âm çarptırmak 0 bình chọn
05/11/2011 gösterim [tr] phát âm gösterim 0 bình chọn
05/11/2011 iffetsiz [tr] phát âm iffetsiz 0 bình chọn
05/11/2011 baz [tr] phát âm baz 0 bình chọn
05/11/2011 esir [tr] phát âm esir 0 bình chọn
05/11/2011 gecikmek [tr] phát âm gecikmek 0 bình chọn
05/11/2011 huysuzca [tr] phát âm huysuzca 0 bình chọn
05/11/2011 ıslah [tr] phát âm ıslah 0 bình chọn
05/11/2011 dekont [tr] phát âm dekont 0 bình chọn
05/11/2011 hırlamak [tr] phát âm hırlamak 0 bình chọn
05/11/2011 hiddet [tr] phát âm hiddet 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2011 halletmek [tr] phát âm halletmek 0 bình chọn
05/11/2011 ekonometri [tr] phát âm ekonometri 0 bình chọn
05/11/2011 bahçeli [tr] phát âm bahçeli 0 bình chọn
05/11/2011 daimî [tr] phát âm daimî 0 bình chọn
05/11/2011 ekseri [tr] phát âm ekseri 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2011 ibaret [tr] phát âm ibaret 0 bình chọn
05/11/2011 dönüşümlü [tr] phát âm dönüşümlü 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2011 güreş [tr] phát âm güreş 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2011 boğuntu [tr] phát âm boğuntu 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2011 çıldırtmak [tr] phát âm çıldırtmak 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2011 hidrojen [tr] phát âm hidrojen 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2011 hallice [tr] phát âm hallice 0 bình chọn
05/11/2011 iletişim [tr] phát âm iletişim 0 bình chọn
05/11/2011 homojen [tr] phát âm homojen 0 bình chọn
05/11/2011 alçaltıcı [tr] phát âm alçaltıcı 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2011 ışıkçı [tr] phát âm ışıkçı 0 bình chọn
05/11/2011 alışkanlık [tr] phát âm alışkanlık 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2011 çekyat [tr] phát âm çekyat 0 bình chọn
05/11/2011 düello [tr] phát âm düello 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Thổ Nhĩ Kỳ

Liên hệ muhammetmustafa


Thống kê thành viên

Phát âm: 171 (37 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 37 bình chọn

Số lần xem trang: 17.033


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 1.623