Những từ đã phát âm của muhammetmustafa trong Forvo Trang 4.

Thành viên: muhammetmustafa Đăng ký phát âm của muhammetmustafa

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/11/2011 gururlanmak [tr] phát âm gururlanmak bình chọn
05/11/2011 ilerletmek [tr] phát âm ilerletmek bình chọn
05/11/2011 anırmak [tr] phát âm anırmak bình chọn
05/11/2011 ilerde [tr] phát âm ilerde bình chọn
05/11/2011 deneyimli [tr] phát âm deneyimli bình chọn
05/11/2011 değişimli [tr] phát âm değişimli bình chọn
05/11/2011 element [tr] phát âm element bình chọn
05/11/2011 alfabetik [tr] phát âm alfabetik bình chọn
05/11/2011 gammazlamak [tr] phát âm gammazlamak bình chọn
05/11/2011 arkeolojik [tr] phát âm arkeolojik bình chọn
05/11/2011 annelik [tr] phát âm annelik bình chọn
05/11/2011 helâk [tr] phát âm helâk bình chọn
05/11/2011 erkeksi [tr] phát âm erkeksi bình chọn
05/11/2011 güçlenmek [tr] phát âm güçlenmek bình chọn
05/11/2011 doluşmak [tr] phát âm doluşmak bình chọn
05/11/2011 ekstra [tr] phát âm ekstra bình chọn
05/11/2011 acemice [tr] phát âm acemice bình chọn
05/11/2011 güya [tr] phát âm güya 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2011 ıssız [tr] phát âm ıssız 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2011 hipnoz [tr] phát âm hipnoz bình chọn
05/11/2011 ibraz [tr] phát âm ibraz bình chọn
05/11/2011 endüstri [tr] phát âm endüstri bình chọn
05/11/2011 destekli [tr] phát âm destekli bình chọn
05/11/2011 his [tr] phát âm his bình chọn
05/11/2011 Reha Erdem [tr] phát âm Reha Erdem bình chọn
05/11/2011 Göbeklitepe [tr] phát âm Göbeklitepe bình chọn
05/11/2011 halojen [tr] phát âm halojen bình chọn
05/11/2011 imame [tr] phát âm imame bình chọn
05/11/2011 çocuklu [tr] phát âm çocuklu bình chọn
05/11/2011 gişe [tr] phát âm gişe bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Thổ Nhĩ Kỳ

Liên hệ muhammetmustafa


Thống kê thành viên

Phát âm: 171 (36 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 36 bình chọn

Số lần xem trang: 7.889


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 1.332