Những từ đã phát âm của muhammetmustafa trong Forvo Trang 4.

Thành viên: muhammetmustafa Đăng ký phát âm của muhammetmustafa

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/11/2011 gururlanmak [tr] phát âm gururlanmak 0 bình chọn
05/11/2011 ilerletmek [tr] phát âm ilerletmek 0 bình chọn
05/11/2011 anırmak [tr] phát âm anırmak 0 bình chọn
05/11/2011 ilerde [tr] phát âm ilerde 0 bình chọn
05/11/2011 deneyimli [tr] phát âm deneyimli 0 bình chọn
05/11/2011 değişimli [tr] phát âm değişimli 0 bình chọn
05/11/2011 element [tr] phát âm element 0 bình chọn
05/11/2011 alfabetik [tr] phát âm alfabetik 0 bình chọn
05/11/2011 gammazlamak [tr] phát âm gammazlamak 0 bình chọn
05/11/2011 arkeolojik [tr] phát âm arkeolojik 0 bình chọn
05/11/2011 annelik [tr] phát âm annelik 0 bình chọn
05/11/2011 helâk [tr] phát âm helâk 0 bình chọn
05/11/2011 erkeksi [tr] phát âm erkeksi 0 bình chọn
05/11/2011 güçlenmek [tr] phát âm güçlenmek 0 bình chọn
05/11/2011 doluşmak [tr] phát âm doluşmak 0 bình chọn
05/11/2011 ekstra [tr] phát âm ekstra 0 bình chọn
05/11/2011 acemice [tr] phát âm acemice 0 bình chọn
05/11/2011 güya [tr] phát âm güya 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2011 ıssız [tr] phát âm ıssız 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2011 hipnoz [tr] phát âm hipnoz 0 bình chọn
05/11/2011 ibraz [tr] phát âm ibraz 0 bình chọn
05/11/2011 endüstri [tr] phát âm endüstri 0 bình chọn
05/11/2011 destekli [tr] phát âm destekli 0 bình chọn
05/11/2011 his [tr] phát âm his 0 bình chọn
05/11/2011 Reha Erdem [tr] phát âm Reha Erdem 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2011 Göbeklitepe [tr] phát âm Göbeklitepe 0 bình chọn
05/11/2011 halojen [tr] phát âm halojen 0 bình chọn
05/11/2011 imame [tr] phát âm imame 0 bình chọn
05/11/2011 çocuklu [tr] phát âm çocuklu 0 bình chọn
05/11/2011 gişe [tr] phát âm gişe 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Thổ Nhĩ Kỳ

Liên hệ muhammetmustafa


Thống kê thành viên

Phát âm: 171 (37 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 37 bình chọn

Số lần xem trang: 16.262


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 1.608