Những từ đã phát âm của muhammetmustafa trong Forvo Trang 5.

Thành viên: muhammetmustafa Đăng ký phát âm của muhammetmustafa

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/11/2011 espri [tr] phát âm espri bình chọn
05/11/2011 emisyon [tr] phát âm emisyon bình chọn
05/11/2011 duyuru [tr] phát âm duyuru bình chọn
05/11/2011 bonfile [tr] phát âm bonfile bình chọn
05/11/2011 benzinlik [tr] phát âm benzinlik bình chọn
05/11/2011 duyarsız [tr] phát âm duyarsız bình chọn
05/11/2011 alışkın [tr] phát âm alışkın bình chọn
05/11/2011 ısınma [tr] phát âm ısınma bình chọn
05/11/2011 içtima [tr] phát âm içtima bình chọn
05/11/2011 ekstrem [tr] phát âm ekstrem bình chọn
05/11/2011 dok [tr] phát âm dok bình chọn
05/11/2011 hasis [tr] phát âm hasis bình chọn
05/11/2011 aşağısı [tr] phát âm aşağısı bình chọn
05/11/2011 asık [tr] phát âm asık bình chọn
05/11/2011 hoşnutsuzluk [tr] phát âm hoşnutsuzluk bình chọn
05/11/2011 hileli [tr] phát âm hileli bình chọn
05/11/2011 güncellik [tr] phát âm güncellik bình chọn
05/11/2011 garaz [tr] phát âm garaz bình chọn
05/11/2011 hususî [tr] phát âm hususî bình chọn
05/11/2011 göstermek [tr] phát âm göstermek bình chọn
05/11/2011 hıçkırık [tr] phát âm hıçkırık bình chọn
05/11/2011 baloncu [tr] phát âm baloncu bình chọn
05/11/2011 hap [tr] phát âm hap bình chọn
05/11/2011 azgınlaşmak [tr] phát âm azgınlaşmak bình chọn
05/11/2011 çekiş [tr] phát âm çekiş bình chọn
05/11/2011 hacet [tr] phát âm hacet bình chọn
05/11/2011 gittikçe [tr] phát âm gittikçe bình chọn
05/11/2011 gündüzleri [tr] phát âm gündüzleri bình chọn
05/11/2011 biyolog [tr] phát âm biyolog bình chọn
05/11/2011 merkezcil alan [tr] phát âm merkezcil alan bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Thổ Nhĩ Kỳ

Liên hệ muhammetmustafa


Thống kê thành viên

Phát âm: 171 (36 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 36 bình chọn

Số lần xem trang: 7.806


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 1.329