Những từ đã phát âm của muhammetmustafa trong Forvo Trang 6.

Thành viên: muhammetmustafa Đăng ký phát âm của muhammetmustafa

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/11/2011 halıcılık [tr] phát âm halıcılık bình chọn
05/11/2011 hayıflanmak [tr] phát âm hayıflanmak bình chọn
05/11/2011 desibel [tr] phát âm desibel bình chọn
05/11/2011 evhamlanmak [tr] phát âm evhamlanmak bình chọn
05/11/2011 gala [tr] phát âm gala bình chọn
05/11/2011 gürleme [tr] phát âm gürleme bình chọn
05/11/2011 hırpalamak [tr] phát âm hırpalamak bình chọn
05/11/2011 çelişkisiz [tr] phát âm çelişkisiz bình chọn
05/11/2011 dirençli [tr] phát âm dirençli bình chọn
05/11/2011 gülle [tr] phát âm gülle bình chọn
05/11/2011 dişsiz [tr] phát âm dişsiz bình chọn
05/11/2011 beklenmedik [tr] phát âm beklenmedik bình chọn
05/11/2011 denizyıldızı [tr] phát âm denizyıldızı bình chọn
05/11/2011 antre [tr] phát âm antre bình chọn
05/11/2011 beyazlatmak [tr] phát âm beyazlatmak bình chọn
05/11/2011 inatlaşmak [tr] phát âm inatlaşmak bình chọn
05/11/2011 ayaküzeri [tr] phát âm ayaküzeri bình chọn
05/11/2011 heybet [tr] phát âm heybet bình chọn
05/11/2011 gol [pt] phát âm gol bình chọn
05/11/2011 hemoglobin [en] phát âm hemoglobin bình chọn
05/11/2011 alan teorileri [tr] phát âm alan teorileri bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Thổ Nhĩ Kỳ

Liên hệ muhammetmustafa


Thống kê thành viên

Phát âm: 171 (36 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 36 bình chọn

Số lần xem trang: 7.643


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 1.328