Những từ đã thêm để phát âm của muriel trong Forvo

Thành viên: muriel Đăng ký phát âm của muriel

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Phát âm Thông tin
18/09/2010 Rémy Pflimlin [fr] phát âm Rémy Pflimlin Của mgersin
03/11/2008 apellido [es] phát âm apellido Của Steve04

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ muriel


Thống kê thành viên

Phát âm: 43 (15 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 2

Bình chọn: 17 bình chọn

Số lần xem trang: 17.871


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 20.198

Vị thứ theo phát âm: 5.070