Những từ đã phát âm của muriel trong Forvo Trang 2.

Thành viên: muriel Đăng ký phát âm của muriel

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/11/2008 clinique [fr] phát âm clinique 0 bình chọn
03/11/2008 comptoir de famille [fr] phát âm comptoir de famille 0 bình chọn
03/11/2008 Jumonville [fr] phát âm Jumonville 0 bình chọn
03/11/2008 riposte [fr] phát âm riposte 0 bình chọn
03/11/2008 Alexis de Tocqueville [fr] phát âm Alexis de Tocqueville 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/11/2008 tiare [fr] phát âm tiare 0 bình chọn
03/11/2008 Pernod [fr] phát âm Pernod 0 bình chọn
03/11/2008 Vauxbuin [fr] phát âm Vauxbuin 0 bình chọn
03/11/2008 Chatenay-Malabry [fr] phát âm Chatenay-Malabry 0 bình chọn
03/11/2008 l'essentiel [fr] phát âm l'essentiel 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/11/2008 Le Pigeoulet’ [fr] phát âm Le Pigeoulet’ 0 bình chọn
03/11/2008 adieu [fr] phát âm adieu 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/11/2008 mythomane [fr] phát âm mythomane 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ muriel


Thống kê thành viên

Phát âm: 43 (16 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 2

Bình chọn: 18 bình chọn

Số lần xem trang: 18.305


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 17.750

Vị thứ theo phát âm: 5.096