Những từ đã thêm để phát âm của mystic33 trong Forvo

Thành viên: mystic33 Đăng ký phát âm của mystic33

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Phát âm Thông tin
01/11/2014 Raelian [en] phát âm Raelian Của skyfein
16/04/2012 lambing [en] phát âm lambing Của bananaman
22/02/2012 mousy [en] phát âm mousy Của chewton
17/02/2012 osteopath [en] phát âm osteopath Của x_WoofyWoo_x
17/02/2012 top-up [en] phát âm top-up Của TopQuark

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ mystic33


Thống kê thành viên

Phát âm: 20 (5 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 5

Bình chọn: 8 bình chọn

Số lần xem trang: 7.980


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 10.696

Vị thứ theo phát âm: 8.912