Những từ đã thêm để phát âm của mzvetina trong Forvo

Thành viên: mzvetina Đăng ký phát âm của mzvetina

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Phát âm Thông tin
27/12/2013 Paceville [mt] phát âm Paceville Của Mikiel
02/11/2013 doobry [en] phát âm doobry Của BohemianCoast
28/01/2012 تكافُل [ar] phát âm تكافُل Của jasmen

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ mzvetina


Thống kê thành viên

Phát âm: 16 (3 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 3

Bình chọn: 5 bình chọn

Số lần xem trang: 5.375


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 14.626

Vị thứ theo phát âm: 10.296