Những từ đã phát âm của mzvetina trong Forvo

Thành viên: mzvetina Đăng ký phát âm của mzvetina

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/01/2012 Jane Doe [en] phát âm Jane Doe 0 bình chọn
28/01/2012 antacid [en] phát âm antacid 0 bình chọn
28/01/2012 verified [en] phát âm verified 0 bình chọn
28/01/2012 motherese [en] phát âm motherese 0 bình chọn
28/01/2012 World trade organization [en] phát âm World trade organization 1 bình chọn
28/01/2012 supplicant [en] phát âm supplicant 0 bình chọn
28/01/2012 press ahead [en] phát âm press ahead 1 bình chọn
28/01/2012 unwary [en] phát âm unwary 0 bình chọn
28/01/2012 scantily [en] phát âm scantily 0 bình chọn
28/01/2012 undercover [en] phát âm undercover 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/01/2012 stylize [en] phát âm stylize 0 bình chọn
28/01/2012 Queenie [en] phát âm Queenie 0 bình chọn
28/01/2012 Bill Wambsganss [en] phát âm Bill Wambsganss 0 bình chọn
28/01/2012 dispersity [en] phát âm dispersity 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/01/2012 Gilgamesh [en] phát âm Gilgamesh 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/01/2012 bulbaceous [en] phát âm bulbaceous 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ mzvetina


Thống kê thành viên

Phát âm: 16 (3 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 3

Bình chọn: 5 bình chọn

Số lần xem trang: 5.441


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 16.027

Vị thứ theo phát âm: 10.327