Những từ đã phát âm của mzvetina trong Forvo

Thành viên: mzvetina Đăng ký phát âm của mzvetina

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/01/2012 Jane Doe [en] phát âm Jane Doe bình chọn
28/01/2012 antacid [en] phát âm antacid bình chọn
28/01/2012 verified [en] phát âm verified bình chọn
28/01/2012 motherese [en] phát âm motherese bình chọn
28/01/2012 World trade organization [en] phát âm World trade organization 1 bình chọn
28/01/2012 supplicant [en] phát âm supplicant bình chọn
28/01/2012 press ahead [en] phát âm press ahead bình chọn
28/01/2012 unwary [en] phát âm unwary bình chọn
28/01/2012 scantily [en] phát âm scantily bình chọn
28/01/2012 undercover [en] phát âm undercover bình chọn
28/01/2012 stylize [en] phát âm stylize bình chọn
28/01/2012 Queenie [en] phát âm Queenie bình chọn
28/01/2012 Bill Wambsganss [en] phát âm Bill Wambsganss bình chọn
28/01/2012 dispersity [en] phát âm dispersity bình chọn
28/01/2012 Gilgamesh [en] phát âm Gilgamesh bình chọn
28/01/2012 bulbaceous [en] phát âm bulbaceous bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ mzvetina


Thống kê thành viên

Phát âm: 16

Từ đã thêm: 3

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 2.086


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 11.399

Vị thứ theo phát âm: 8.404