Những từ đã phát âm của nhuber trong Forvo

Thành viên: nhuber Đăng ký phát âm của nhuber

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/05/2009 следили [ru] phát âm следили bình chọn
11/05/2009 шпиона [ru] phát âm шпиона bình chọn
11/05/2009 механического [ru] phát âm механического bình chọn
11/05/2009 прикрепляли [ru] phát âm прикрепляли bình chọn
11/05/2009 выпускали [ru] phát âm выпускали bình chọn
11/05/2009 создавали [ru] phát âm создавали 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/05/2009 принимая [ru] phát âm принимая bình chọn
11/05/2009 ошибался [ru] phát âm ошибался bình chọn
11/05/2009 нормальным [ru] phát âm нормальным bình chọn
11/05/2009 крылась [ru] phát âm крылась bình chọn
11/05/2009 искусственных [ru] phát âm искусственных bình chọn
11/05/2009 подозревая [ru] phát âm подозревая bình chọn
11/05/2009 сколькими [ru] phát âm сколькими bình chọn
11/05/2009 выполняя [ru] phát âm выполняя bình chọn
11/05/2009 похожих [ru] phát âm похожих bình chọn
11/05/2009 искусная [ru] phát âm искусная bình chọn
11/05/2009 глупой [ru] phát âm глупой bình chọn
11/05/2009 умную [ru] phát âm умную bình chọn
11/05/2009 андроидов [ru] phát âm андроидов bình chọn
11/05/2009 наделив [ru] phát âm наделив 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/05/2009 искусственного [ru] phát âm искусственного bình chọn
09/05/2009 дорос [ru] phát âm дорос bình chọn
09/05/2009 владели [ru] phát âm владели bình chọn
09/05/2009 техники [ru] phát âm техники bình chọn
09/05/2009 химических [ru] phát âm химических bình chọn
09/05/2009 горстки [ru] phát âm горстки bình chọn
09/05/2009 созданным [ru] phát âm созданным bình chọn
09/05/2009 андроидом [ru] phát âm андроидом bình chọn
09/05/2009 высится [ru] phát âm высится bình chọn
09/05/2009 андроиды [ru] phát âm андроиды 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Nga

Liên hệ nhuber


Thống kê thành viên

Phát âm: 355 (27 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 28 bình chọn

Số lần xem trang: 9.555


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 693