Những từ đã thêm để phát âm của ninatorres trong Forvo

Thành viên: ninatorres Đăng ký phát âm của ninatorres

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Phát âm Thông tin
09/07/2012 quórum [pt] phát âm quórum 0 bình chọn
09/07/2012 quilómetro [pt] phát âm quilómetro 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Bồ Đào Nha

Liên hệ ninatorres


Thống kê thành viên

Phát âm: 36

Từ đã thêm: 2

Bình chọn: 9 bình chọn

Số lần xem trang: 8.400


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 21.040

Vị thứ theo phát âm: 5.845