Những từ đã phát âm của ninjacell trong Forvo

Thành viên: ninjacell Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của ninjacell

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/11/2013 Materialverhalten [de] phát âm Materialverhalten bình chọn
09/11/2013 Phasentrennungsalgorithmus [de] phát âm Phasentrennungsalgorithmus bình chọn
09/11/2013 Simulationsexperiment [de] phát âm Simulationsexperiment bình chọn
09/11/2013 Raumfahrtstruktur [de] phát âm Raumfahrtstruktur bình chọn
09/11/2013 Kraftmessprinzip [de] phát âm Kraftmessprinzip bình chọn
09/11/2013 Bearbeitungseinheit [de] phát âm Bearbeitungseinheit bình chọn
09/11/2013 Kleinstückzahlfertigung [de] phát âm Kleinstückzahlfertigung bình chọn
30/08/2013 Abwanderungswelle [de] phát âm Abwanderungswelle bình chọn
30/08/2013 Abwanderungsverlust [de] phát âm Abwanderungsverlust bình chọn
30/08/2013 Abwanderungsverhalten [de] phát âm Abwanderungsverhalten bình chọn
30/08/2013 Abwandlungsmöglichkeit [de] phát âm Abwandlungsmöglichkeit bình chọn
30/08/2013 Abwandlungsprodukt [de] phát âm Abwandlungsprodukt bình chọn
30/08/2013 Spindeldrehzahl [de] phát âm Spindeldrehzahl bình chọn
30/08/2013 Werkzeugmaschinenbau [de] phát âm Werkzeugmaschinenbau bình chọn
30/08/2013 Schienenbearbeitungsanlage [de] phát âm Schienenbearbeitungsanlage bình chọn
30/08/2013 Wärmevorrichtung [de] phát âm Wärmevorrichtung bình chọn
30/08/2013 Tragelement [de] phát âm Tragelement bình chọn
30/08/2013 Kettenspannvorrichtung [de] phát âm Kettenspannvorrichtung bình chọn
04/08/2013 Abschreibungserleichterungen [de] phát âm Abschreibungserleichterungen bình chọn
04/08/2013 Abschreckungsrhetorik [de] phát âm Abschreckungsrhetorik bình chọn
04/08/2013 Abschreckungspotential [de] phát âm Abschreckungspotential bình chọn
04/08/2013 Abschreckungspolitik [de] phát âm Abschreckungspolitik bình chọn
28/07/2013 Abschlussabendveranstaltung [de] phát âm Abschlussabendveranstaltung bình chọn
28/07/2013 Abschlussbotschaft [de] phát âm Abschlussbotschaft bình chọn
28/07/2013 Schnelldenkerin [de] phát âm Schnelldenkerin bình chọn
28/07/2013 Interpretationskomponente [de] phát âm Interpretationskomponente bình chọn
28/07/2013 Pilzvernichtungsmittel [de] phát âm Pilzvernichtungsmittel bình chọn
28/07/2013 Pflanzenvielfalt [de] phát âm Pflanzenvielfalt bình chọn
28/07/2013 Öffnungsverbot [de] phát âm Öffnungsverbot bình chọn
26/07/2013 Arbeitsflächenaufteilung [de] phát âm Arbeitsflächenaufteilung bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Áo

Liên hệ ninjacell


Thống kê thành viên

Phát âm: 2.973 (511 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 95

Bình chọn: 532 bình chọn

Số lần xem trang: 57.121


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.158

Vị thứ theo phát âm: 109