Những từ đã phát âm của ninjacell trong Forvo

Thành viên: ninjacell Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của ninjacell

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/11/2013 Materialverhalten [de] phát âm Materialverhalten 0 bình chọn
09/11/2013 Phasentrennungsalgorithmus [de] phát âm Phasentrennungsalgorithmus 1 bình chọn
09/11/2013 Simulationsexperiment [de] phát âm Simulationsexperiment 0 bình chọn
09/11/2013 Raumfahrtstruktur [de] phát âm Raumfahrtstruktur 0 bình chọn
09/11/2013 Kraftmessprinzip [de] phát âm Kraftmessprinzip 0 bình chọn
09/11/2013 Bearbeitungseinheit [de] phát âm Bearbeitungseinheit 0 bình chọn
09/11/2013 Kleinstückzahlfertigung [de] phát âm Kleinstückzahlfertigung 0 bình chọn
30/08/2013 Abwanderungswelle [de] phát âm Abwanderungswelle 0 bình chọn
30/08/2013 Abwanderungsverlust [de] phát âm Abwanderungsverlust 0 bình chọn
30/08/2013 Abwanderungsverhalten [de] phát âm Abwanderungsverhalten 0 bình chọn
30/08/2013 Abwandlungsmöglichkeit [de] phát âm Abwandlungsmöglichkeit 0 bình chọn
30/08/2013 Abwandlungsprodukt [de] phát âm Abwandlungsprodukt 0 bình chọn
30/08/2013 Spindeldrehzahl [de] phát âm Spindeldrehzahl 0 bình chọn
30/08/2013 Werkzeugmaschinenbau [de] phát âm Werkzeugmaschinenbau 0 bình chọn
30/08/2013 Schienenbearbeitungsanlage [de] phát âm Schienenbearbeitungsanlage 0 bình chọn
30/08/2013 Wärmevorrichtung [de] phát âm Wärmevorrichtung 0 bình chọn
30/08/2013 Tragelement [de] phát âm Tragelement 0 bình chọn
30/08/2013 Kettenspannvorrichtung [de] phát âm Kettenspannvorrichtung 0 bình chọn
04/08/2013 Abschreibungserleichterungen [de] phát âm Abschreibungserleichterungen 0 bình chọn
04/08/2013 Abschreckungsrhetorik [de] phát âm Abschreckungsrhetorik 0 bình chọn
04/08/2013 Abschreckungspotential [de] phát âm Abschreckungspotential 0 bình chọn
04/08/2013 Abschreckungspolitik [de] phát âm Abschreckungspolitik 0 bình chọn
28/07/2013 Abschlussabendveranstaltung [de] phát âm Abschlussabendveranstaltung 0 bình chọn
28/07/2013 Abschlussbotschaft [de] phát âm Abschlussbotschaft 0 bình chọn
28/07/2013 Schnelldenkerin [de] phát âm Schnelldenkerin 0 bình chọn
28/07/2013 Interpretationskomponente [de] phát âm Interpretationskomponente 0 bình chọn
28/07/2013 Pilzvernichtungsmittel [de] phát âm Pilzvernichtungsmittel 0 bình chọn
28/07/2013 Pflanzenvielfalt [de] phát âm Pflanzenvielfalt 0 bình chọn
28/07/2013 Öffnungsverbot [de] phát âm Öffnungsverbot 0 bình chọn
26/07/2013 Arbeitsflächenaufteilung [de] phát âm Arbeitsflächenaufteilung 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Áo

Liên hệ ninjacell


Thống kê thành viên

Phát âm: 2.969 (522 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 92

Bình chọn: 549 bình chọn

Số lần xem trang: 82.520


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.461

Vị thứ theo phát âm: 130