Những từ đã phát âm của njim trong Forvo Trang 7.

Thành viên: njim Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của njim

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/03/2013 [wuu] phát âm 槳 bình chọn
03/03/2013 樹木 [wuu] phát âm 樹木 bình chọn
03/03/2013 [wuu] phát âm 趣 bình chọn
03/03/2013 [wuu] phát âm 笋 bình chọn
03/03/2013 夾谷 [wuu] phát âm 夾谷 bình chọn
03/03/2013 輪著 [wuu] phát âm 輪著 bình chọn
03/03/2013 人參 [wuu] phát âm 人參 bình chọn
02/03/2013 [wuu] phát âm 赫 bình chọn
02/03/2013 馿 [wuu] phát âm 馿 bình chọn
02/03/2013 [wuu] phát âm 鈩 bình chọn
02/03/2013 [wuu] phát âm 鈁 bình chọn
02/03/2013 [wuu] phát âm 钬 bình chọn
02/03/2013 赫尔辛基 [wuu] phát âm 赫尔辛基 bình chọn
02/03/2013 聋【彭耳】 [wuu] phát âm 聋【彭耳】 bình chọn
02/03/2013 燂药 [wuu] phát âm 燂药 bình chọn
02/03/2013 [wuu] phát âm 臨 bình chọn
02/03/2013 [wuu] phát âm 嵊 bình chọn
02/03/2013 [wuu] phát âm 暨 bình chọn
02/03/2013 [wuu] phát âm 濟 bình chọn
02/03/2013 [wuu] phát âm 濱 bình chọn
02/03/2013 [wuu] phát âm 諸 bình chọn
02/03/2013 [wuu] phát âm 巖 bình chọn
02/03/2013 [wuu] phát âm 瀋 bình chọn
02/03/2013 [wuu] phát âm 鬚 bình chọn
02/03/2013 [wuu] phát âm 鰍 bình chọn
02/03/2013 [wuu] phát âm 頌 bình chọn
02/03/2013 [wuu] phát âm 泉 bình chọn
02/03/2013 [wuu] phát âm 鮫 bình chọn
02/03/2013 [wuu] phát âm 撣 bình chọn
02/03/2013 [wuu] phát âm 鱗 bình chọn

Thông tin thành viên

hi everyone, I'm interested in language evolution.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Trung Quốc

Liên hệ njim


Thống kê thành viên

Phát âm: 4.129 (3 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 6.503

Bình chọn: 4 bình chọn

Số lần xem trang: 71.969


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 57

Vị thứ theo phát âm: 76