Những từ đã phát âm của njim trong Forvo Trang 7.

Thành viên: njim Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của njim

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/03/2013 [wuu] phát âm 槳 0 bình chọn
03/03/2013 樹木 [wuu] phát âm 樹木 0 bình chọn
03/03/2013 [wuu] phát âm 趣 0 bình chọn
03/03/2013 [wuu] phát âm 笋 0 bình chọn
03/03/2013 夾谷 [wuu] phát âm 夾谷 0 bình chọn
03/03/2013 輪著 [wuu] phát âm 輪著 0 bình chọn
03/03/2013 人參 [wuu] phát âm 人參 0 bình chọn
02/03/2013 [wuu] phát âm 赫 0 bình chọn
02/03/2013 馿 [wuu] phát âm 馿 0 bình chọn
02/03/2013 [wuu] phát âm 鈩 0 bình chọn
02/03/2013 [wuu] phát âm 鈁 0 bình chọn
02/03/2013 [wuu] phát âm 钬 0 bình chọn
02/03/2013 赫尔辛基 [wuu] phát âm 赫尔辛基 0 bình chọn
02/03/2013 聋【彭耳】 [wuu] phát âm 聋【彭耳】 0 bình chọn
02/03/2013 燂药 [wuu] phát âm 燂药 0 bình chọn
02/03/2013 [wuu] phát âm 臨 0 bình chọn
02/03/2013 [wuu] phát âm 嵊 0 bình chọn
02/03/2013 [wuu] phát âm 暨 0 bình chọn
02/03/2013 [wuu] phát âm 濟 0 bình chọn
02/03/2013 [wuu] phát âm 濱 0 bình chọn
02/03/2013 [wuu] phát âm 諸 0 bình chọn
02/03/2013 [wuu] phát âm 巖 0 bình chọn
02/03/2013 [wuu] phát âm 瀋 0 bình chọn
02/03/2013 [wuu] phát âm 鬚 0 bình chọn
02/03/2013 [wuu] phát âm 鰍 0 bình chọn
02/03/2013 [wuu] phát âm 頌 0 bình chọn
02/03/2013 [wuu] phát âm 泉 0 bình chọn
02/03/2013 [wuu] phát âm 鮫 0 bình chọn
02/03/2013 [wuu] phát âm 撣 0 bình chọn
02/03/2013 [wuu] phát âm 鱗 0 bình chọn

Thông tin thành viên

hi everyone, I'm interested in language evolution.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Trung Quốc

Liên hệ njim


Thống kê thành viên

Phát âm: 4.129 (3 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 6.504

Bình chọn: 4 bình chọn

Số lần xem trang: 72.919


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 58

Vị thứ theo phát âm: 76