Những từ đã thêm để phát âm của noamika trong Forvo

Thành viên: noamika Đăng ký phát âm của noamika

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Phát âm Thông tin
09/02/2013 עָגִיל [he] phát âm עָגִיל 0 bình chọn
09/02/2013 רָגִיל [he] phát âm רָגִיל 0 bình chọn
09/02/2013 תָּגִיל [he] phát âm תָּגִיל 0 bình chọn
09/02/2013 תַּרְגִּיל [he] phát âm תַּרְגִּיל 0 bình chọn
09/02/2013 אָגִיל [he] phát âm אָגִיל 0 bình chọn
09/02/2013 אַרְגִּיל [he] phát âm אַרְגִּיל 0 bình chọn
09/02/2013 גִּיל [he] phát âm גִּיל 0 bình chọn
09/02/2013 הִרְגִּיל [he] phát âm הִרְגִּיל 0 bình chọn
09/02/2013 יָגִיל [he] phát âm יָגִיל 0 bình chọn
09/02/2013 יַרְגִּיל [he] phát âm יַרְגִּיל 0 bình chọn
09/02/2013 לָגִיל [he] phát âm לָגִיל 0 bình chọn
09/02/2013 לְהַרְגִּיל [he] phát âm לְהַרְגִּיל 0 bình chọn
09/02/2013 מַרְגִּיל [he] phát âm מַרְגִּיל 0 bình chọn
09/02/2013 נָגִיל [he] phát âm נָגִיל 0 bình chọn
09/02/2013 נַרְגִּיל [he] phát âm נַרְגִּיל 0 bình chọn
09/02/2013 חָשַׁק [he] phát âm חָשַׁק 0 bình chọn
09/02/2013 טַבָּק [he] phát âm טַבָּק 0 bình chọn
09/02/2013 טָרַק [he] phát âm טָרַק 0 bình chọn
09/02/2013 יְאֻבַּק [he] phát âm יְאֻבַּק 0 bình chọn
09/02/2013 יִבְהַק [he] phát âm יִבְהַק 0 bình chọn
09/02/2013 יֻבְרַק [he] phát âm יֻבְרַק 0 bình chọn
09/02/2013 יְבֻתַּק [he] phát âm יְבֻתַּק 0 bình chọn
09/02/2013 יֻדְבַּק [he] phát âm יֻדְבַּק 0 bình chọn
09/02/2013 יִדְבַּק [he] phát âm יִדְבַּק 0 bình chọn
09/02/2013 יֻדְחַק [he] phát âm יֻדְחַק 0 bình chọn
09/02/2013 יִדְחַק [he] phát âm יִדְחַק 0 bình chọn
09/02/2013 יֻדְלַק [he] phát âm יֻדְלַק 0 bình chọn
09/02/2013 יְהֻדַּק [he] phát âm יְהֻדַּק 0 bình chọn
09/02/2013 יוּפַק [he] phát âm יוּפַק 0 bình chọn
09/02/2013 יוּרַק [he] phát âm יוּרַק 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Israel

Liên hệ noamika


Thống kê thành viên

Phát âm: 13.294 (126 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 9.292

Bình chọn: 130 bình chọn

Số lần xem trang: 135.815


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 47

Vị thứ theo phát âm: 25