Những từ đã phát âm của nonemi83 trong Forvo

Thành viên: nonemi83 Đăng ký phát âm của nonemi83

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/05/2013 1810 [es] phát âm 1810 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Tây Ban Nha

Liên hệ nonemi83


Thống kê thành viên

Phát âm: 1

Từ đã thêm: 0

Số lần xem trang: 2.374


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 31.473