Những từ đã phát âm của notawonk trong Forvo

Thành viên: notawonk Đăng ký phát âm của notawonk

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/06/2011 echoic [en] phát âm echoic 0 bình chọn
03/06/2011 Mullany [en] phát âm Mullany 0 bình chọn
03/06/2011 frazil [en] phát âm frazil 0 bình chọn
03/06/2011 Snarf [en] phát âm Snarf 0 bình chọn
30/12/2010 Louise Lombard [en] phát âm Louise Lombard 0 bình chọn
30/12/2010 Richard Hannay [en] phát âm Richard Hannay 0 bình chọn
30/12/2010 John Buchan [en] phát âm John Buchan -1 bình chọn
30/12/2010 rootedness [en] phát âm rootedness 0 bình chọn
30/12/2010 ruddiness [en] phát âm ruddiness 0 bình chọn
30/12/2010 remunerative [en] phát âm remunerative 0 bình chọn
30/12/2010 gigantism [en] phát âm gigantism 0 bình chọn
30/12/2010 James Matthew Barrie [en] phát âm James Matthew Barrie 0 bình chọn
30/12/2010 complicatedness [en] phát âm complicatedness 0 bình chọn
30/12/2010 criticalness [en] phát âm criticalness 0 bình chọn
30/12/2010 cooperativeness [en] phát âm cooperativeness 0 bình chọn
30/12/2010 compassionateness [en] phát âm compassionateness 0 bình chọn
30/12/2010 conservativeness [en] phát âm conservativeness 0 bình chọn
30/12/2010 comradeliness [en] phát âm comradeliness 0 bình chọn
30/12/2010 chillness [en] phát âm chillness 0 bình chọn
30/12/2010 vellicate [en] phát âm vellicate 0 bình chọn
29/12/2010 FMEA [en] phát âm FMEA 0 bình chọn
29/12/2010 bead tree [en] phát âm bead tree 0 bình chọn
29/12/2010 coracoid [en] phát âm coracoid 0 bình chọn
29/12/2010 trepanned [en] phát âm trepanned 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/12/2010 Reginald Fessenden [en] phát âm Reginald Fessenden 0 bình chọn
29/12/2010 Corcoran [en] phát âm Corcoran 0 bình chọn
29/12/2010 factious [en] phát âm factious 0 bình chọn
29/12/2010 Intraosseous [en] phát âm Intraosseous 0 bình chọn
29/12/2010 voluntariness [en] phát âm voluntariness 0 bình chọn
29/12/2010 defensiveness [en] phát âm defensiveness 0 bình chọn
1 2 3 4 Tiếp

Thông tin thành viên

northeastern U.S..

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ notawonk


Thống kê thành viên

Phát âm: 108 (2 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 8

Bình chọn: 4 bình chọn

Số lần xem trang: 7.703


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 6.038

Vị thứ theo phát âm: 1.968