Những từ đã phát âm của omofca trong Forvo

Thành viên: omofca Đăng ký phát âm của omofca

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/01/2013 Benzodiazepine [en] phát âm Benzodiazepine 0 bình chọn
23/12/2012 Mauritania [en] phát âm Mauritania 0 bình chọn
22/12/2012 dromedary [en] phát âm dromedary 0 bình chọn
22/12/2012 Yeshua Hamashiaj [he] phát âm Yeshua Hamashiaj 0 bình chọn
22/12/2012 Manasseh [en] phát âm Manasseh 0 bình chọn
22/12/2012 Issachar [en] phát âm Issachar 0 bình chọn
22/12/2012 Ephraim [en] phát âm Ephraim -1 bình chọn
22/12/2012 Ahab [en] phát âm Ahab 0 bình chọn
22/12/2012 bethsaida [en] phát âm bethsaida 0 bình chọn
22/12/2012 bethesda [en] phát âm bethesda 0 bình chọn
22/12/2012 Hrothgar [en] phát âm Hrothgar 0 bình chọn
22/12/2012 Luxembourg [en] phát âm Luxembourg 0 bình chọn
22/12/2012 Ciudad Juárez [es] phát âm Ciudad Juárez 0 bình chọn
22/12/2012 psicologia [es] phát âm psicologia 0 bình chọn
22/12/2012 United Arab Emirates [en] phát âm United Arab Emirates -1 bình chọn
22/12/2012 corps [en] phát âm corps 0 bình chọn
22/12/2012 Hawaii [en] phát âm Hawaii -1 bình chọn
22/12/2012 Alberta [en] phát âm Alberta 0 bình chọn
22/12/2012 Quebec [en] phát âm Quebec 0 bình chọn
22/12/2012 Nova Scotia [en] phát âm Nova Scotia 0 bình chọn
22/12/2012 Saskatchewan [en] phát âm Saskatchewan 0 bình chọn
22/12/2012 Oman [en] phát âm Oman 1 bình chọn
22/12/2012 Bahrain [en] phát âm Bahrain 0 bình chọn
22/12/2012 Ethiopia [en] phát âm Ethiopia 0 bình chọn
22/12/2012 Somalia [en] phát âm Somalia 0 bình chọn
22/12/2012 Uganda [en] phát âm Uganda 1 bình chọn
22/12/2012 Rwanda [en] phát âm Rwanda 0 bình chọn
22/12/2012 Tanzania [en] phát âm Tanzania 0 bình chọn
22/12/2012 Eritrea [en] phát âm Eritrea -1 bình chọn
22/12/2012 Djibouti [en] phát âm Djibouti 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ omofca


Thống kê thành viên

Phát âm: 73

Từ đã thêm: 9

Bình chọn: 6 bình chọn

Số lần xem trang: 14.999


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 7.036

Vị thứ theo phát âm: 3.346