Những từ đã phát âm của omofca trong Forvo Trang 2.

Thành viên: omofca Đăng ký phát âm của omofca

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/06/2012 methylenedioxymethamphetamine [en] phát âm methylenedioxymethamphetamine 0 bình chọn
27/06/2012 xerosis [en] phát âm xerosis 0 bình chọn
27/06/2012 xerostomia [en] phát âm xerostomia 0 bình chọn
08/06/2012 betacyanin [en] phát âm betacyanin 0 bình chọn
08/06/2012 midazolam [en] phát âm midazolam 0 bình chọn
08/06/2012 oxycodone [en] phát âm oxycodone 0 bình chọn
08/06/2012 amphetamine [en] phát âm amphetamine 0 bình chọn
08/06/2012 promethazine [en] phát âm promethazine 0 bình chọn
08/06/2012 vehement [en] phát âm vehement 0 bình chọn
02/06/2012 diphenhydramine [en] phát âm diphenhydramine 0 bình chọn
30/05/2012 economics [en] phát âm economics 0 bình chọn
30/05/2012 countenance [en] phát âm countenance 0 bình chọn
30/05/2012 conciliate [en] phát âm conciliate 1 bình chọn
30/05/2012 brigadier [en] phát âm brigadier 0 bình chọn
30/05/2012 drearily [en] phát âm drearily 0 bình chọn
30/05/2012 reverberation [en] phát âm reverberation 0 bình chọn
30/05/2012 laggard [en] phát âm laggard 0 bình chọn
30/05/2012 retribution [en] phát âm retribution 0 bình chọn
30/05/2012 pompous [en] phát âm pompous 1 bình chọn
30/05/2012 melancholy [en] phát âm melancholy 0 bình chọn
30/05/2012 sexy [en] phát âm sexy -1 bình chọn
30/05/2012 illuminati [en] phát âm illuminati -1 bình chọn
30/05/2012 lugubrious [en] phát âm lugubrious 0 bình chọn
30/05/2012 draught [en] phát âm draught 0 bình chọn
30/05/2012 languor [en] phát âm languor 0 bình chọn
30/05/2012 souse [en] phát âm souse 1 bình chọn
30/05/2012 debauch [en] phát âm debauch 1 bình chọn
30/05/2012 colloquialism [en] phát âm colloquialism 0 bình chọn
30/05/2012 ethereal [en] phát âm ethereal 0 bình chọn
30/05/2012 phosphorescent [en] phát âm phosphorescent 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ omofca


Thống kê thành viên

Phát âm: 73

Từ đã thêm: 9

Bình chọn: 6 bình chọn

Số lần xem trang: 15.114


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 6.945

Vị thứ theo phát âm: 3.349