Những từ đã phát âm của omofca trong Forvo Trang 3.

Thành viên: omofca Đăng ký phát âm của omofca

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/05/2012 colloquialism [en] phát âm colloquialism bình chọn
30/05/2012 ethereal [en] phát âm ethereal bình chọn
30/05/2012 phosphorescent [en] phát âm phosphorescent bình chọn
30/05/2012 gamin [en] phát âm gamin bình chọn
30/05/2012 dysuria [en] phát âm dysuria bình chọn
30/05/2012 gesticulate [en] phát âm gesticulate bình chọn
30/05/2012 adroitly [en] phát âm adroitly bình chọn
30/05/2012 dopamine [en] phát âm dopamine bình chọn
30/05/2012 norepinephrine [en] phát âm norepinephrine bình chọn
30/05/2012 interminable [en] phát âm interminable bình chọn
30/05/2012 contrivance [en] phát âm contrivance bình chọn
30/05/2012 rendezvous [en] phát âm rendezvous bình chọn
30/05/2012 urticaria [en] phát âm urticaria bình chọn
30/05/2012 laceration [en] phát âm laceration bình chọn
30/05/2012 pronunciation [en] phát âm pronunciation bình chọn
30/05/2012 gynecomastia [en] phát âm gynecomastia bình chọn
30/05/2012 Physiology [en] phát âm Physiology bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ omofca


Thống kê thành viên

Phát âm: 77

Từ đã thêm: 9

Số lần xem trang: 7.288


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 5.833

Vị thứ theo phát âm: 2.604