Những từ đã phát âm của omofca trong Forvo Trang 3.

Thành viên: omofca Đăng ký phát âm của omofca

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/05/2012 gamin [en] phát âm gamin 0 bình chọn
30/05/2012 dysuria [en] phát âm dysuria 0 bình chọn
30/05/2012 gesticulate [en] phát âm gesticulate 0 bình chọn
30/05/2012 adroitly [en] phát âm adroitly 0 bình chọn
30/05/2012 dopamine [en] phát âm dopamine 0 bình chọn
30/05/2012 norepinephrine [en] phát âm norepinephrine 0 bình chọn
30/05/2012 interminable [en] phát âm interminable 0 bình chọn
30/05/2012 contrivance [en] phát âm contrivance 0 bình chọn
30/05/2012 urticaria [en] phát âm urticaria 0 bình chọn
30/05/2012 laceration [en] phát âm laceration 0 bình chọn
30/05/2012 pronunciation [en] phát âm pronunciation 0 bình chọn
30/05/2012 gynecomastia [en] phát âm gynecomastia 0 bình chọn
30/05/2012 Physiology [en] phát âm Physiology 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ omofca


Thống kê thành viên

Phát âm: 73

Từ đã thêm: 9

Bình chọn: 6 bình chọn

Số lần xem trang: 14.991


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 7.036

Vị thứ theo phát âm: 3.346