Những từ đã phát âm của osricke trong Forvo

Thành viên: osricke Đăng ký phát âm của osricke

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/03/2012 polysomnography [en] phát âm polysomnography 0 bình chọn
27/03/2012 polysomnogram [en] phát âm polysomnogram 0 bình chọn
27/03/2012 Willamette River [en] phát âm Willamette River 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/03/2012 err [en] phát âm err 2 bình chọn
27/03/2012 Massachusetts [en] phát âm Massachusetts 0 bình chọn
27/03/2012 Seattle Post-Intelligencer [en] phát âm Seattle Post-Intelligencer 0 bình chọn
27/03/2012 sounding [en] phát âm sounding 0 bình chọn
27/03/2012 take place [en] phát âm take place 1 bình chọn
27/03/2012 prithee [en] phát âm prithee 0 bình chọn
27/03/2012 autocrat [en] phát âm autocrat 2 bình chọn
27/03/2012 antidisestablishmentarianism [en] phát âm antidisestablishmentarianism -1 bình chọn
27/03/2012 quantity surveyor [en] phát âm quantity surveyor 0 bình chọn
27/03/2012 windscreen wiper [en] phát âm windscreen wiper 1 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ osricke


Thống kê thành viên

Phát âm: 13 (2 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 18

Bình chọn: 5 bình chọn

Số lần xem trang: 6.526


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 4.424

Vị thứ theo phát âm: 11.682