Những từ đã phát âm của ozandvm trong Forvo

Thành viên: ozandvm Đăng ký phát âm của ozandvm

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/08/2011 analzeji [tr] phát âm analzeji 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/08/2011 anoreksi [tr] phát âm anoreksi 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/08/2011 akomodasyon [tr] phát âm akomodasyon 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/08/2011 antienflamatuar [tr] phát âm antienflamatuar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/08/2011 apirojen [tr] phát âm apirojen 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/08/2011 antitüssif [tr] phát âm antitüssif 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/08/2011 apopleksi [tr] phát âm apopleksi 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/08/2011 apeks [tr] phát âm apeks 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/08/2011 anevrizma [tr] phát âm anevrizma 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/08/2011 abortus [tr] phát âm abortus 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/08/2011 ajitasyon [tr] phát âm ajitasyon 0 bình chọn
31/08/2011 aglütinasyon [tr] phát âm aglütinasyon 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/08/2011 afoni [tr] phát âm afoni 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/08/2011 abdominal [tr] phát âm abdominal 1 bình chọn
31/08/2011 abdomen [tr] phát âm abdomen 0 bình chọn
31/08/2011 agorafobi [tr] phát âm agorafobi 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/08/2011 agoni [tr] phát âm agoni 0 bình chọn
31/08/2011 adrenalin [tr] phát âm adrenalin 1 bình chọn
31/08/2011 adaptasyon [tr] phát âm adaptasyon 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/08/2011 perde arkası [tr] phát âm perde arkası 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/08/2011 tahta perde [tr] phát âm tahta perde 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/08/2011 demir perde [tr] phát âm demir perde 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/08/2011 translasyon [tr] phát âm translasyon 0 bình chọn
31/08/2011 kapak kızı [tr] phát âm kapak kızı 0 bình chọn
31/08/2011 transkripsiyon [tr] phát âm transkripsiyon 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/08/2011 punksiyon [tr] phát âm punksiyon 0 bình chọn
31/08/2011 karizmatik [tr] phát âm karizmatik 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/08/2011 şımarık [tr] phát âm şımarık 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/08/2011 zelil [tr] phát âm zelil 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/08/2011 tombul [tr] phát âm tombul 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Native of Istanbul, Turkey.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Thổ Nhĩ Kỳ

Liên hệ ozandvm


Thống kê thành viên

Phát âm: 600 (253 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 55

Bình chọn: 258 bình chọn

Số lần xem trang: 28.317


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 2.066

Vị thứ theo phát âm: 511