Những từ đã phát âm của pacproduct trong Forvo

Thành viên: pacproduct Đăng ký phát âm của pacproduct

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/05/2014 Qu'en dites vous [fr] phát âm Qu'en dites vous 0 bình chọn
18/05/2014 commandent [fr] phát âm commandent 0 bình chọn
18/05/2014 commences [fr] phát âm commences 0 bình chọn
18/05/2014 commencez [fr] phát âm commencez 0 bình chọn
18/05/2014 séchées [fr] phát âm séchées 0 bình chọn
18/05/2014 sèche-toi [fr] phát âm sèche-toi 0 bình chọn
18/05/2014 réagissez [fr] phát âm réagissez 0 bình chọn
18/05/2014 apaise [fr] phát âm apaise 0 bình chọn
18/05/2014 non gras [fr] phát âm non gras 0 bình chọn
18/05/2014 non collant [fr] phát âm non collant 0 bình chọn
18/05/2014 guitares [fr] phát âm guitares 0 bình chọn
18/05/2014 le renard [fr] phát âm le renard 0 bình chọn
18/05/2014 Cabécou du Périgord [fr] phát âm Cabécou du Périgord 0 bình chọn
26/11/2013 Monsieur [fr] phát âm Monsieur 0 bình chọn
26/11/2013 mille [fr] phát âm mille 1 bình chọn
26/11/2013 ville [fr] phát âm ville 0 bình chọn
26/11/2013 tranquille [fr] phát âm tranquille 0 bình chọn
26/11/2013 nous faisons [fr] phát âm nous faisons 0 bình chọn
26/11/2013 lys [fr] phát âm lys 0 bình chọn
26/11/2013 granit [fr] phát âm granit 0 bình chọn
26/11/2013 climat [fr] phát âm climat 0 bình chọn
26/11/2013 trop [fr] phát âm trop 0 bình chọn
26/11/2013 gentil [fr] phát âm gentil 3 bình chọn
26/11/2013 femme [fr] phát âm femme 0 bình chọn
26/11/2013 Mars [fr] phát âm Mars 0 bình chọn
26/11/2013 Aix [fr] phát âm Aix 0 bình chọn
26/11/2013 j'associai [fr] phát âm j'associai 0 bình chọn
26/11/2013 je suis d'accord [fr] phát âm je suis d'accord 0 bình chọn
26/11/2013 s'allie [fr] phát âm s'allie 0 bình chọn
26/11/2013 m'allie [fr] phát âm m'allie 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ pacproduct


Thống kê thành viên

Phát âm: 207

Từ đã thêm: 11

Bình chọn: 10 bình chọn

Số lần xem trang: 5.370


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 5.317

Vị thứ theo phát âm: 1.235