Những từ đã phát âm của pacproduct trong Forvo

Thành viên: pacproduct Đăng ký phát âm của pacproduct

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/10/2014 Pillage dans le village [fr] phát âm Pillage dans le village 0 bình chọn
26/10/2014 c'est ce qu'affirment les avocats [fr] phát âm c'est ce qu'affirment les avocats 0 bình chọn
26/10/2014 avec l'aval du professeur [fr] phát âm avec l'aval du professeur 0 bình chọn
26/10/2014 à l'orée de la forêt [fr] phát âm à l'orée de la forêt 0 bình chọn
26/10/2014 Le Blé en Herbe [fr] phát âm Le Blé en Herbe 0 bình chọn
26/10/2014 Allez-vous en d'ici ! [fr] phát âm Allez-vous en d'ici ! 0 bình chọn
26/10/2014 Et avant que t'aies dit ouf [fr] phát âm Et avant que t'aies dit ouf 0 bình chọn
26/10/2014 envoyer dans les décors [fr] phát âm envoyer dans les décors 0 bình chọn
26/10/2014 nous nous en allons [fr] phát âm nous nous en allons 0 bình chọn
26/10/2014 tu as l'air content ! [fr] phát âm tu as l'air content ! 0 bình chọn
26/10/2014 il est connaisseur [fr] phát âm il est connaisseur 0 bình chọn
26/10/2014 l'original est au Louvre [fr] phát âm l'original est au Louvre 0 bình chọn
26/10/2014 salaire de famine [fr] phát âm salaire de famine 0 bình chọn
26/10/2014 un pétunia [fr] phát âm un pétunia 0 bình chọn
26/10/2014 l'agenda secret de [fr] phát âm l'agenda secret de 0 bình chọn
26/10/2014 les associations de consommateurs [fr] phát âm les associations de consommateurs 0 bình chọn
26/10/2014 Qu'allons-nous [fr] phát âm Qu'allons-nous 0 bình chọn
26/10/2014 savoureuses [fr] phát âm savoureuses 0 bình chọn
18/05/2014 Qu'en dites vous [fr] phát âm Qu'en dites vous 0 bình chọn
18/05/2014 commandent [fr] phát âm commandent 0 bình chọn
18/05/2014 commences [fr] phát âm commences 0 bình chọn
18/05/2014 commencez [fr] phát âm commencez 0 bình chọn
18/05/2014 séchées [fr] phát âm séchées 0 bình chọn
18/05/2014 sèche-toi [fr] phát âm sèche-toi 0 bình chọn
18/05/2014 réagissez [fr] phát âm réagissez 0 bình chọn
18/05/2014 apaise [fr] phát âm apaise 0 bình chọn
18/05/2014 non gras [fr] phát âm non gras 0 bình chọn
18/05/2014 non collant [fr] phát âm non collant 0 bình chọn
18/05/2014 guitares [fr] phát âm guitares 0 bình chọn
18/05/2014 le renard [fr] phát âm le renard 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ pacproduct


Thống kê thành viên

Phát âm: 225

Từ đã thêm: 11

Bình chọn: 10 bình chọn

Số lần xem trang: 5.647


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 5.494

Vị thứ theo phát âm: 1.141