Những từ đã phát âm của pacproduct trong Forvo

Thành viên: pacproduct Đăng ký phát âm của pacproduct

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/11/2013 Monsieur [fr] phát âm Monsieur bình chọn
26/11/2013 mille [fr] phát âm mille 1 bình chọn
26/11/2013 ville [fr] phát âm ville bình chọn
26/11/2013 tranquille [fr] phát âm tranquille bình chọn
26/11/2013 nous faisons [fr] phát âm nous faisons bình chọn
26/11/2013 lys [fr] phát âm lys bình chọn
26/11/2013 granit [fr] phát âm granit bình chọn
26/11/2013 climat [fr] phát âm climat bình chọn
26/11/2013 trop [fr] phát âm trop bình chọn
26/11/2013 gentil [fr] phát âm gentil 1 bình chọn
26/11/2013 femme [fr] phát âm femme 0 bình chọn
26/11/2013 Mars [fr] phát âm Mars bình chọn
26/11/2013 Aix [fr] phát âm Aix bình chọn
26/11/2013 j'associai [fr] phát âm j'associai bình chọn
26/11/2013 je suis d'accord [fr] phát âm je suis d'accord bình chọn
26/11/2013 s'allie [fr] phát âm s'allie bình chọn
26/11/2013 m'allie [fr] phát âm m'allie bình chọn
26/11/2013 s'alliant [fr] phát âm s'alliant bình chọn
26/11/2013 t'allies [fr] phát âm t'allies bình chọn
26/11/2013 s'allient [fr] phát âm s'allient bình chọn
26/11/2013 m'alliai [fr] phát âm m'alliai bình chọn
26/11/2013 t'allias [fr] phát âm t'allias bình chọn
26/11/2013 s'allia [fr] phát âm s'allia bình chọn
26/11/2013 alsaciens [fr] phát âm alsaciens bình chọn
26/11/2013 s'allièrent [fr] phát âm s'allièrent bình chọn
26/11/2013 m'alliais [fr] phát âm m'alliais bình chọn
26/11/2013 t'alliais [fr] phát âm t'alliais bình chọn
26/11/2013 s'alliait [fr] phát âm s'alliait bình chọn
26/11/2013 s'alliaient [fr] phát âm s'alliaient bình chọn
26/11/2013 m'allierai [fr] phát âm m'allierai bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ pacproduct


Thống kê thành viên

Phát âm: 194

Từ đã thêm: 11

Bình chọn: 5 bình chọn

Số lần xem trang: 3.109


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 4.986

Vị thứ theo phát âm: 1.187