Những từ đã phát âm của pacproduct trong Forvo

Thành viên: pacproduct Đăng ký phát âm của pacproduct

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/11/2014 bonne continuation [fr] phát âm bonne continuation 0 bình chọn
23/11/2014 clavier d'ordinateur [fr] phát âm clavier d'ordinateur 0 bình chọn
23/11/2014 repiquer des plantes [fr] phát âm repiquer des plantes 0 bình chọn
23/11/2014 attitude volontariste [fr] phát âm attitude volontariste 0 bình chọn
23/11/2014 par monts et par vaux [fr] phát âm par monts et par vaux 0 bình chọn
23/11/2014 être à l'avance [fr] phát âm être à l'avance 0 bình chọn
23/11/2014 jouer franc jeu [fr] phát âm jouer franc jeu 0 bình chọn
23/11/2014 esprit ouvert [fr] phát âm esprit ouvert 0 bình chọn
23/11/2014 becquée [fr] phát âm becquée 0 bình chọn
26/10/2014 savoureuses [fr] phát âm savoureuses 0 bình chọn
18/05/2014 Qu'en dites vous [fr] phát âm Qu'en dites vous 0 bình chọn
18/05/2014 commandent [fr] phát âm commandent 0 bình chọn
18/05/2014 commences [fr] phát âm commences 0 bình chọn
18/05/2014 commencez [fr] phát âm commencez 0 bình chọn
18/05/2014 séchées [fr] phát âm séchées 0 bình chọn
18/05/2014 sèche-toi [fr] phát âm sèche-toi 0 bình chọn
18/05/2014 réagissez [fr] phát âm réagissez 0 bình chọn
18/05/2014 apaise [fr] phát âm apaise 0 bình chọn
18/05/2014 non gras [fr] phát âm non gras 0 bình chọn
18/05/2014 non collant [fr] phát âm non collant 0 bình chọn
18/05/2014 guitares [fr] phát âm guitares 0 bình chọn
18/05/2014 le renard [fr] phát âm le renard 0 bình chọn
18/05/2014 Cabécou du Périgord [fr] phát âm Cabécou du Périgord 0 bình chọn
26/11/2013 Monsieur [fr] phát âm Monsieur 0 bình chọn
26/11/2013 mille [fr] phát âm mille 1 bình chọn
26/11/2013 ville [fr] phát âm ville 0 bình chọn
26/11/2013 tranquille [fr] phát âm tranquille 0 bình chọn
26/11/2013 nous faisons [fr] phát âm nous faisons 0 bình chọn
26/11/2013 lys [fr] phát âm lys 0 bình chọn
26/11/2013 granit [fr] phát âm granit 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ pacproduct


Thống kê thành viên

Phát âm: 214

Từ đã thêm: 12

Bình chọn: 10 bình chọn

Số lần xem trang: 5.842


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 5.214

Vị thứ theo phát âm: 1.203