Những từ đã phát âm của pacproduct trong Forvo

Thành viên: pacproduct Đăng ký phát âm của pacproduct

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/11/2013 Monsieur [fr] phát âm Monsieur 0 bình chọn
26/11/2013 mille [fr] phát âm mille 1 bình chọn
26/11/2013 ville [fr] phát âm ville 0 bình chọn
26/11/2013 tranquille [fr] phát âm tranquille 0 bình chọn
26/11/2013 nous faisons [fr] phát âm nous faisons 0 bình chọn
26/11/2013 lys [fr] phát âm lys 0 bình chọn
26/11/2013 granit [fr] phát âm granit 0 bình chọn
26/11/2013 climat [fr] phát âm climat 0 bình chọn
26/11/2013 trop [fr] phát âm trop 0 bình chọn
26/11/2013 gentil [fr] phát âm gentil 1 bình chọn
26/11/2013 femme [fr] phát âm femme 0 bình chọn
26/11/2013 Mars [fr] phát âm Mars 0 bình chọn
26/11/2013 Aix [fr] phát âm Aix 0 bình chọn
26/11/2013 j'associai [fr] phát âm j'associai 0 bình chọn
26/11/2013 je suis d'accord [fr] phát âm je suis d'accord 0 bình chọn
26/11/2013 s'allie [fr] phát âm s'allie 0 bình chọn
26/11/2013 m'allie [fr] phát âm m'allie 0 bình chọn
26/11/2013 s'alliant [fr] phát âm s'alliant 0 bình chọn
26/11/2013 t'allies [fr] phát âm t'allies 0 bình chọn
26/11/2013 s'allient [fr] phát âm s'allient 0 bình chọn
26/11/2013 m'alliai [fr] phát âm m'alliai 0 bình chọn
26/11/2013 t'allias [fr] phát âm t'allias 0 bình chọn
26/11/2013 s'allia [fr] phát âm s'allia 0 bình chọn
26/11/2013 alsaciens [fr] phát âm alsaciens 0 bình chọn
26/11/2013 s'allièrent [fr] phát âm s'allièrent 0 bình chọn
26/11/2013 m'alliais [fr] phát âm m'alliais 0 bình chọn
26/11/2013 t'alliais [fr] phát âm t'alliais 0 bình chọn
26/11/2013 s'alliait [fr] phát âm s'alliait 0 bình chọn
26/11/2013 s'alliaient [fr] phát âm s'alliaient 0 bình chọn
26/11/2013 m'allierai [fr] phát âm m'allierai 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ pacproduct


Thống kê thành viên

Phát âm: 194

Từ đã thêm: 11

Bình chọn: 5 bình chọn

Số lần xem trang: 3.344


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 4.884

Vị thứ theo phát âm: 1.190