Những từ đã phát âm của parabola trong Forvo

Thành viên: parabola Đăng ký phát âm của parabola

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/04/2015 Wappinger Falls [en] phát âm Wappinger Falls 0 bình chọn
25/04/2015 full-bodied [en] phát âm full-bodied 0 bình chọn
06/06/2009 Goldman Sachs [en] phát âm Goldman Sachs 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/06/2009 Widemouth [en] phát âm Widemouth 0 bình chọn
04/04/2008 notebook [en] phát âm notebook 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 Seattle [en] phát âm Seattle 8 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ parabola


Thống kê thành viên

Phát âm: 6 (3 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 31

Bình chọn: 3 bình chọn

Số lần xem trang: 9.057


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 3.021

Vị thứ theo phát âm: 18.697