Những từ đã phát âm của parabola trong Forvo

Thành viên: parabola Đăng ký phát âm của parabola

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/06/2009 Goldman Sachs [en] phát âm Goldman Sachs 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/06/2009 Widemouth [en] phát âm Widemouth 0 bình chọn
04/04/2008 notebook [en] phát âm notebook 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 Seattle [en] phát âm Seattle 8 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ parabola


Thống kê thành viên

Phát âm: 4 (3 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 31

Bình chọn: 3 bình chọn

Số lần xem trang: 8.433


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 2.922

Vị thứ theo phát âm: 20.403