Những từ đã phát âm của patriciacuatro trong Forvo

Thành viên: patriciacuatro Đăng ký phát âm của patriciacuatro

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/02/2015 Alzacuellos [es] phát âm Alzacuellos 0 bình chọn
16/01/2014 francmasonería [es] phát âm francmasonería 0 bình chọn
13/11/2013 Juan Guillermo Cuadrado [es] phát âm Juan Guillermo Cuadrado 0 bình chọn
13/11/2013 Sumergiendo [es] phát âm Sumergiendo 0 bình chọn
13/11/2013 recirculan [es] phát âm recirculan 0 bình chọn
13/11/2013 plan de ahorro [es] phát âm plan de ahorro 0 bình chọn
13/11/2013 Juan Alfaro [es] phát âm Juan Alfaro 0 bình chọn
13/11/2013 corretea [es] phát âm corretea 0 bình chọn
08/11/2013 Ginés de Mafra [es] phát âm Ginés de Mafra 0 bình chọn
05/11/2013 compañía aérea [es] phát âm compañía aérea 0 bình chọn
05/11/2013 espacio aéreo [es] phát âm espacio aéreo 0 bình chọn
05/11/2013 Glucofilia [es] phát âm Glucofilia 0 bình chọn
13/11/2012 atribuyendo [es] phát âm atribuyendo 0 bình chọn
16/04/2012 acechado [es] phát âm acechado 0 bình chọn
16/04/2012 Yacimientos Petrolíferos Fiscales [es] phát âm Yacimientos Petrolíferos Fiscales 0 bình chọn
16/04/2012 cansando [es] phát âm cansando 0 bình chọn
16/04/2012 emboquillado [es] phát âm emboquillado 0 bình chọn
16/04/2012 doctorando [es] phát âm doctorando 0 bình chọn
16/04/2012 chulazo [es] phát âm chulazo 0 bình chọn
16/04/2012 solicitando [es] phát âm solicitando 0 bình chọn
16/04/2012 tanteado [es] phát âm tanteado 0 bình chọn
16/04/2012 tanteando [es] phát âm tanteando 0 bình chọn
16/04/2012 ensayado [es] phát âm ensayado 0 bình chọn
16/04/2012 justificado [es] phát âm justificado 1 bình chọn
16/04/2012 justificador [es] phát âm justificador 0 bình chọn
16/04/2012 ajusticiando [es] phát âm ajusticiando 0 bình chọn
16/04/2012 ajusticiado [es] phát âm ajusticiado 0 bình chọn
16/04/2012 escarbadientes [es] phát âm escarbadientes 0 bình chọn
16/04/2012 propuso [es] phát âm propuso 0 bình chọn
16/04/2012 re [es] phát âm re 0 bình chọn
1 2 3 4 5 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Tây Ban Nha

Liên hệ patriciacuatro


Thống kê thành viên

Phát âm: 132 (3 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 34

Bình chọn: 4 bình chọn

Số lần xem trang: 8.263


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 2.844

Vị thứ theo phát âm: 1.995