Những từ đã phát âm của peter_poland trong Forvo Trang 5.

Thành viên: peter_poland Đăng ký phát âm của peter_poland

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/02/2013 prestiżowy [pl] phát âm prestiżowy 0 bình chọn
22/02/2013 wypróbować [pl] phát âm wypróbować 0 bình chọn
22/02/2013 praworządność [pl] phát âm praworządność 0 bình chọn
22/02/2013 praworządny [pl] phát âm praworządny 0 bình chọn
22/02/2013 praworządca [pl] phát âm praworządca 0 bình chọn
22/02/2013 kolektywny [pl] phát âm kolektywny 0 bình chọn
22/02/2013 kolektywizacja [pl] phát âm kolektywizacja 0 bình chọn
22/02/2013 kołchoz [pl] phát âm kołchoz 0 bình chọn
22/02/2013 sowchoz [pl] phát âm sowchoz 0 bình chọn
22/02/2013 reprezentatywny [pl] phát âm reprezentatywny 0 bình chọn
22/02/2013 prezydencjalny [pl] phát âm prezydencjalny 0 bình chọn
22/02/2013 prezydencja [pl] phát âm prezydencja 0 bình chọn
22/02/2013 przewodnictwo [pl] phát âm przewodnictwo 0 bình chọn
22/02/2013 współzawodniczenie [pl] phát âm współzawodniczenie 0 bình chọn
22/02/2013 współzawodniczyć [pl] phát âm współzawodniczyć 0 bình chọn
22/02/2013 współzawodniczy [pl] phát âm współzawodniczy 0 bình chọn
22/02/2013 demograficzny [pl] phát âm demograficzny 0 bình chọn
22/02/2013 demograf [pl] phát âm demograf 0 bình chọn
22/02/2013 legislacja [pl] phát âm legislacja 0 bình chọn
22/02/2013 legislacyjny [pl] phát âm legislacyjny 0 bình chọn
22/02/2013 legislatywa [pl] phát âm legislatywa 0 bình chọn
22/02/2013 egzekutywa [pl] phát âm egzekutywa 0 bình chọn
22/02/2013 egzekucyjny [pl] phát âm egzekucyjny 0 bình chọn
22/02/2013 judykatywa [pl] phát âm judykatywa 0 bình chọn
22/02/2013 wykonywać [pl] phát âm wykonywać 0 bình chọn
22/02/2013 egzekwować [pl] phát âm egzekwować 0 bình chọn
22/02/2013 progowy [pl] phát âm progowy 0 bình chọn
22/02/2013 programowy [pl] phát âm programowy 0 bình chọn
22/02/2013 prokuratorski [pl] phát âm prokuratorski 0 bình chọn
22/02/2013 propagandowy [pl] phát âm propagandowy 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Ba Lan

Liên hệ peter_poland


Thống kê thành viên

Phát âm: 610 (3 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1.132

Bình chọn: 7 bình chọn

Số lần xem trang: 28.730


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 256

Vị thứ theo phát âm: 483