Những từ đã phát âm của peter_poland trong Forvo Trang 5.

Thành viên: peter_poland Đăng ký phát âm của peter_poland

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/02/2013 prokuratorski [pl] phát âm prokuratorski 0 bình chọn
22/02/2013 propagandowy [pl] phát âm propagandowy 0 bình chọn
22/02/2013 propagandzista [pl] phát âm propagandzista 0 bình chọn
22/02/2013 przedstawiciel [pl] phát âm przedstawiciel 0 bình chọn
22/02/2013 przedstawicielski [pl] phát âm przedstawicielski 0 bình chọn
22/02/2013 przedstawicielstwo [pl] phát âm przedstawicielstwo 0 bình chọn
22/02/2013 rodak [pl] phát âm rodak 0 bình chọn
22/02/2013 przepisowy [pl] phát âm przepisowy 0 bình chọn
22/02/2013 zorganizowany [pl] phát âm zorganizowany 0 bình chọn
22/02/2013 organizowany [pl] phát âm organizowany 0 bình chọn
22/02/2013 ludobójstwo [pl] phát âm ludobójstwo 0 bình chọn
22/02/2013 publikator [pl] phát âm publikator 0 bình chọn
22/02/2013 stanowy [pl] phát âm stanowy 0 bình chọn
22/02/2013 stanowiony [pl] phát âm stanowiony 0 bình chọn
22/02/2013 postanowiony [pl] phát âm postanowiony 0 bình chọn
22/02/2013 referendalny [pl] phát âm referendalny 0 bình chọn
22/02/2013 reintegracja [pl] phát âm reintegracja 0 bình chọn
22/02/2013 reintegracyjny [pl] phát âm reintegracyjny 0 bình chọn
22/02/2013 relatywizm [pl] phát âm relatywizm 0 bình chọn
22/02/2013 relatywny [pl] phát âm relatywny 0 bình chọn
22/02/2013 relatywność [pl] phát âm relatywność 0 bình chọn
22/02/2013 wartościować [pl] phát âm wartościować 0 bình chọn
22/02/2013 repatriacja [pl] phát âm repatriacja 0 bình chọn
22/02/2013 republikański [pl] phát âm republikański 0 bình chọn
22/02/2013 republikanin [pl] phát âm republikanin 0 bình chọn
22/02/2013 demokrata [pl] phát âm demokrata 0 bình chọn
22/02/2013 repatriant [pl] phát âm repatriant 0 bình chọn
22/02/2013 resocjalizować [pl] phát âm resocjalizować 0 bình chọn
22/02/2013 pokłosie [pl] phát âm pokłosie 0 bình chọn
22/02/2013 rewolucjonista [pl] phát âm rewolucjonista 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Ba Lan

Liên hệ peter_poland


Thống kê thành viên

Phát âm: 582 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1.066

Bình chọn: 6 bình chọn

Số lần xem trang: 22.833


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 253

Vị thứ theo phát âm: 471