Thành viên:

peter_poland

Đăng ký phát âm của peter_poland

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/08/2015 wcisnąć ciemnotę [pl] phát âm wcisnąć ciemnotę 0 bình chọn
24/08/2015 mieć kogoś w kieszeni [pl] phát âm mieć kogoś w kieszeni 0 bình chọn
24/08/2015 Płocin [pl] phát âm Płocin 0 bình chọn
24/08/2015 Witanów [pl] phát âm Witanów 0 bình chọn
24/08/2015 podeschnięcie [pl] phát âm podeschnięcie 0 bình chọn
24/08/2015 ostateczne [pl] phát âm ostateczne 0 bình chọn
24/08/2015 ćpaluch [pl] phát âm ćpaluch 0 bình chọn
24/08/2015 kręcące się [pl] phát âm kręcące się 0 bình chọn
24/08/2015 Stuknęła mu sześćdziesiątka [pl] phát âm Stuknęła mu sześćdziesiątka 0 bình chọn
24/08/2015 niezastąpiony [pl] phát âm niezastąpiony 0 bình chọn
24/08/2015 Ani kroku! [pl] phát âm Ani kroku! 0 bình chọn
24/08/2015 przedłużający się [pl] phát âm przedłużający się 0 bình chọn
24/08/2015 mieć gorącą głowę [pl] phát âm mieć gorącą głowę 0 bình chọn
24/08/2015 przegranie [pl] phát âm przegranie 0 bình chọn
24/08/2015 wspierać się [pl] phát âm wspierać się 0 bình chọn
24/08/2015 w chwale [pl] phát âm w chwale 0 bình chọn
24/08/2015 przechylona [pl] phát âm przechylona 0 bình chọn
24/08/2015 po swojemu [pl] phát âm po swojemu 0 bình chọn
24/08/2015 nadmierna [pl] phát âm nadmierna 0 bình chọn
24/08/2015 sparszywieć [pl] phát âm sparszywieć 0 bình chọn
24/08/2015 ostrożniejsze [pl] phát âm ostrożniejsze 0 bình chọn
24/08/2015 trafić do pierdla [pl] phát âm trafić do pierdla 0 bình chọn
24/08/2015 zadrzesz [pl] phát âm zadrzesz 0 bình chọn
24/08/2015 drzeć z kimś koty [pl] phát âm drzeć z kimś koty 0 bình chọn
24/08/2015 w glorii [pl] phát âm w glorii 0 bình chọn
24/08/2015 Wincentyna [pl] phát âm Wincentyna 0 bình chọn
24/08/2015 teatr marionetek [pl] phát âm teatr marionetek 0 bình chọn
24/08/2015 książkowa [pl] phát âm książkowa 0 bình chọn
24/08/2015 niedoregulowany [pl] phát âm niedoregulowany 0 bình chọn
24/08/2015 wyblakłe [pl] phát âm wyblakłe 0 bình chọn