Thành viên:

peter_poland

Đăng ký phát âm của peter_poland

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/08/2015 absta [pl] phát âm absta 0 bình chọn
24/08/2015 abstrahowanie [pl] phát âm abstrahowanie 0 bình chọn
24/08/2015 absurdalizowanie [pl] phát âm absurdalizowanie 0 bình chọn
24/08/2015 abszlag [pl] phát âm abszlag 0 bình chọn
24/08/2015 absznyt [pl] phát âm absznyt 0 bình chọn
24/08/2015 absztychowanie [pl] phát âm absztychowanie 0 bình chọn
24/08/2015 absztychować [pl] phát âm absztychować 0 bình chọn
24/08/2015 abszytowanie [pl] phát âm abszytowanie 0 bình chọn
24/08/2015 abucht [pl] phát âm abucht 0 bình chọn
24/08/2015 abundyzm [pl] phát âm abundyzm 0 bình chọn
24/08/2015 Szajewska [pl] phát âm Szajewska 0 bình chọn
24/08/2015 wyuzdane [pl] phát âm wyuzdane 0 bình chọn
24/08/2015 paralizator [pl] phát âm paralizator 0 bình chọn
24/08/2015 Pieprz się! [pl] phát âm Pieprz się! 0 bình chọn
24/08/2015 wcisnąć ciemnotę [pl] phát âm wcisnąć ciemnotę 0 bình chọn
24/08/2015 mieć kogoś w kieszeni [pl] phát âm mieć kogoś w kieszeni 0 bình chọn
24/08/2015 Płocin [pl] phát âm Płocin 0 bình chọn
24/08/2015 Witanów [pl] phát âm Witanów 0 bình chọn
24/08/2015 podeschnięcie [pl] phát âm podeschnięcie 0 bình chọn
24/08/2015 ostateczne [pl] phát âm ostateczne 0 bình chọn
24/08/2015 ćpaluch [pl] phát âm ćpaluch 0 bình chọn
24/08/2015 kręcące się [pl] phát âm kręcące się 0 bình chọn
24/08/2015 Stuknęła mu sześćdziesiątka [pl] phát âm Stuknęła mu sześćdziesiątka 0 bình chọn
24/08/2015 niezastąpiony [pl] phát âm niezastąpiony 0 bình chọn
24/08/2015 Ani kroku! [pl] phát âm Ani kroku! 0 bình chọn
24/08/2015 przedłużający się [pl] phát âm przedłużający się 0 bình chọn
24/08/2015 mieć gorącą głowę [pl] phát âm mieć gorącą głowę 0 bình chọn
24/08/2015 przegranie [pl] phát âm przegranie 0 bình chọn
24/08/2015 wspierać się [pl] phát âm wspierać się 0 bình chọn
24/08/2015 w chwale [pl] phát âm w chwale 0 bình chọn