Thành viên:

petitjho

Đăng ký phát âm của petitjho

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/03/2015 Tausug [tl] phát âm Tausug 0 bình chọn
08/03/2015 Maranao [tl] phát âm Maranao 0 bình chọn
08/03/2015 Kapampangan [tl] phát âm Kapampangan 0 bình chọn
08/03/2015 Sitio Tuno [tl] phát âm Sitio Tuno 0 bình chọn
03/10/2012 suso [pag] phát âm suso 0 bình chọn