Những từ đã phát âm của petitjho trong Forvo

Thành viên: petitjho Đăng ký phát âm của petitjho

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/10/2012 suso [pag] phát âm suso 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Philippines

Liên hệ petitjho


Thống kê thành viên

Phát âm: 1

Từ đã thêm: 51

Số lần xem trang: 3.906


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 2.084

Vị thứ theo phát âm: 34.236