Những từ đã phát âm của philo trong Forvo Trang 2.

Thành viên: philo Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của philo

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
14/12/2010 въвеждане [bg] phát âm въвеждане bình chọn
14/12/2010 въвеждам [bg] phát âm въвеждам bình chọn
14/12/2010 въведение [bg] phát âm въведение bình chọn
14/12/2010 въведен [bg] phát âm въведен bình chọn
14/12/2010 степен [bg] phát âm степен bình chọn
14/12/2010 висша степен [bg] phát âm висша степен bình chọn
14/12/2010 пара [bg] phát âm пара bình chọn
14/12/2010 вшивам [bg] phát âm вшивам bình chọn
14/12/2010 вчовечавам се [bg] phát âm вчовечавам се bình chọn
14/12/2010 вчерашен [bg] phát âm вчерашен bình chọn
14/12/2010 вчепквам [bg] phát âm вчепквам bình chọn
14/12/2010 вцепеняващ [bg] phát âm вцепеняващ bình chọn
14/12/2010 вцепенявам се [bg] phát âm вцепенявам се bình chọn
14/12/2010 висше образование [bg] phát âm висше образование bình chọn
14/12/2010 вцепененост [bg] phát âm вцепененост bình chọn
14/12/2010 вцепенен [bg] phát âm вцепенен bình chọn
14/12/2010 съединение [bg] phát âm съединение bình chọn
14/12/2010 входно [bg] phát âm входно bình chọn
14/12/2010 изолатор [bg] phát âm изолатор bình chọn
14/12/2010 входен [bg] phát âm входен bình chọn
14/12/2010 вулгарност [bg] phát âm вулгарност bình chọn
14/12/2010 вулгаризация [bg] phát âm вулгаризация bình chọn
14/12/2010 вулгарен [bg] phát âm вулгарен bình chọn
14/12/2010 вуйчо [bg] phát âm вуйчо bình chọn
14/12/2010 вуйна [bg] phát âm вуйна bình chọn
14/12/2010 втълпяване [bg] phát âm втълпяване bình chọn
14/12/2010 втъквам [bg] phát âm втъквам bình chọn
14/12/2010 втурване [bg] phát âm втурване bình chọn
14/12/2010 втурвам се [bg] phát âm втурвам се bình chọn
14/12/2010 втулков [bg] phát âm втулков bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Bulgaria

Liên hệ philo


Thống kê thành viên

Phát âm: 826 (6 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 12.709

Bình chọn: 6 bình chọn

Số lần xem trang: 60.771


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 30

Vị thứ theo phát âm: 314