Những từ đã phát âm của phrz trong Forvo

Thành viên: phrz Đăng ký phát âm của phrz

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/04/2013 Garrighan [en] phát âm Garrighan 0 bình chọn
27/04/2013 Z [en] phát âm Z -1 bình chọn
27/04/2013 Nancy [en] phát âm Nancy 1 bình chọn
27/04/2013 Guillermo [es] phát âm Guillermo 0 bình chọn
27/04/2013 María Belén [es] phát âm María Belén 0 bình chọn
27/04/2013 María Eugenia [es] phát âm María Eugenia 0 bình chọn
27/04/2013 Juan José [es] phát âm Juan José 0 bình chọn
27/04/2013 echo [en] phát âm echo 1 bình chọn
27/04/2013 Manuel Portela Valladares [es] phát âm Manuel Portela Valladares 0 bình chọn
27/04/2013 fregar los platos [es] phát âm fregar los platos 0 bình chọn
27/04/2013 metalingüística [es] phát âm metalingüística 0 bình chọn
27/04/2013 dulce [es] phát âm dulce 1 bình chọn
27/04/2013 Mario [en] phát âm Mario 0 bình chọn
27/04/2013 Marathon [en] phát âm Marathon 0 bình chọn
27/04/2013 free and independent States [en] phát âm free and independent States 0 bình chọn
27/04/2013 Manchester United [en] phát âm Manchester United -1 bình chọn
27/04/2013 United States Secret Service [en] phát âm United States Secret Service 0 bình chọn
27/04/2013 folding screen [en] phát âm folding screen 0 bình chọn
27/04/2013 militarily [en] phát âm militarily 0 bình chọn
27/04/2013 United States House of Representatives [en] phát âm United States House of Representatives -1 bình chọn
27/04/2013 United States of America [en] phát âm United States of America 0 bình chọn
27/04/2013 pharmacy [en] phát âm pharmacy 0 bình chọn
27/04/2013 windmill [en] phát âm windmill 1 bình chọn
27/04/2013 d [en] phát âm d 0 bình chọn
27/04/2013 Rhythm And Poetry [en] phát âm Rhythm And Poetry 1 bình chọn
27/04/2013 Peter Schickele [en] phát âm Peter Schickele 0 bình chọn
27/04/2013 South Pole [en] phát âm South Pole 0 bình chọn
27/04/2013 McChesney [en] phát âm McChesney 0 bình chọn
27/04/2013 basely [en] phát âm basely 0 bình chọn
27/04/2013 docility [en] phát âm docility 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ phrz


Thống kê thành viên

Phát âm: 39

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 8 bình chọn

Số lần xem trang: 5.745


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 5.517