Những từ đã phát âm của pianoismyforte trong Forvo

Thành viên: pianoismyforte Đăng ký phát âm của pianoismyforte

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/11/2010 wether [en] phát âm wether 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/11/2010 antisense [en] phát âm antisense 0 bình chọn
16/11/2010 wigging [en] phát âm wigging 0 bình chọn
16/11/2010 trehalose [en] phát âm trehalose 0 bình chọn
16/11/2010 soothill [en] phát âm soothill 0 bình chọn
16/11/2010 telerobot [en] phát âm telerobot 0 bình chọn
16/11/2010 victuals [en] phát âm victuals 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/11/2010 diffusional [en] phát âm diffusional 0 bình chọn
16/11/2010 dynamicist [en] phát âm dynamicist 1 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Canada

Liên hệ pianoismyforte


Thống kê thành viên

Phát âm: 9 (3 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 3 bình chọn

Số lần xem trang: 3.551


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 15.195