Những từ đã phát âm của pippin2k trong Forvo Trang 7.

Thành viên: pippin2k Đăng ký phát âm của pippin2k

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/01/2011 Артык [tt] phát âm Артык bình chọn
04/01/2011 ата [tt] phát âm ата bình chọn
04/01/2011 артлы [tt] phát âm артлы bình chọn
04/01/2011 аннары [tt] phát âm аннары bình chọn
04/01/2011 апа [tt] phát âm апа bình chọn
04/01/2011 ахры [tt] phát âm ахры bình chọn
04/01/2011 ачык [tt] phát âm ачык -1 bình chọn
04/01/2011 аш [tt] phát âm аш bình chọn
04/01/2011 Аша [tt] phát âm Аша bình chọn
04/01/2011 Аяз [tt] phát âm Аяз bình chọn
04/01/2011 аяк [tt] phát âm аяк bình chọn
04/01/2011 бабай [tt] phát âm бабай bình chọn
04/01/2011 бал [tt] phát âm бал bình chọn
04/01/2011 бала [tt] phát âm бала bình chọn
04/01/2011 балалар [tt] phát âm балалар bình chọn
04/01/2011 балык [tt] phát âm балык bình chọn
04/01/2011 бара [tt] phát âm бара bình chọn
04/01/2011 Батыр [tt] phát âm Батыр -1 bình chọn
04/01/2011 башта [tt] phát âm башта bình chọn
04/01/2011 башка [tt] phát âm башка bình chọn
04/01/2011 баскан [tt] phát âm баскан bình chọn
04/01/2011 барысын [tt] phát âm барысын bình chọn
04/01/2011 барлык [tt] phát âm барлык bình chọn
04/01/2011 барыбер [tt] phát âm барыбер bình chọn
04/01/2011 кыз [tt] phát âm кыз bình chọn
04/01/2011 барырга [tt] phát âm барырга bình chọn
04/01/2011 Диңгез [tt] phát âm Диңгез bình chọn
04/01/2011 дип [tt] phát âm дип bình chọn
04/01/2011 диярлек [tt] phát âm диярлек bình chọn
04/01/2011 ерак [tt] phát âm ерак bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Nga

Liên hệ pippin2k


Thống kê thành viên

Phát âm: 447 (8 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 2

Bình chọn: 11 bình chọn

Số lần xem trang: 30.760


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 18.998

Vị thứ theo phát âm: 560