Những từ đã phát âm của pkbowers5581 trong Forvo

Thành viên: pkbowers5581 Đăng ký phát âm của pkbowers5581

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/12/2012 Issaquah [en] phát âm Issaquah bình chọn
18/12/2012 Contrabassoon [en] phát âm Contrabassoon bình chọn
18/12/2012 Overtone [en] phát âm Overtone bình chọn
18/12/2012 Appalachian dulcimer [en] phát âm Appalachian dulcimer 1 bình chọn
18/12/2012 Hammered dulcimer [en] phát âm Hammered dulcimer bình chọn
18/12/2012 chromosome [en] phát âm chromosome bình chọn
18/12/2012 Viola [en] phát âm Viola bình chọn
18/12/2012 allegro [en] phát âm allegro bình chọn
18/12/2012 harp [en] phát âm harp bình chọn
18/12/2012 polonaise [en] phát âm polonaise bình chọn
18/12/2012 Bass [en] phát âm Bass bình chọn
18/12/2012 boogied [en] phát âm boogied bình chọn
18/12/2012 oboist [en] phát âm oboist bình chọn
18/12/2012 euphonium [en] phát âm euphonium bình chọn
18/12/2012 Saxophonist [en] phát âm Saxophonist bình chọn
18/12/2012 Organist [en] phát âm Organist bình chọn
18/12/2012 harmonium [en] phát âm harmonium bình chọn
18/12/2012 xylophonist [en] phát âm xylophonist bình chọn
18/12/2012 marimba [en] phát âm marimba bình chọn
18/12/2012 mandolin [en] phát âm mandolin bình chọn
18/12/2012 conga [en] phát âm conga bình chọn
18/12/2012 signum [en] phát âm signum bình chọn
18/12/2012 scientifically [en] phát âm scientifically bình chọn
18/12/2012 meteorology [en] phát âm meteorology bình chọn
18/12/2012 virologist [en] phát âm virologist bình chọn
18/12/2012 archaeology [en] phát âm archaeology bình chọn
18/12/2012 psychology [en] phát âm psychology -2 bình chọn
18/12/2012 gravimetric [en] phát âm gravimetric bình chọn
18/12/2012 continuum [en] phát âm continuum bình chọn
18/12/2012 phyllotaxis [en] phát âm phyllotaxis bình chọn
1 2 3 4 5 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ pkbowers5581


Thống kê thành viên

Phát âm: 144

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 2 bình chọn

Số lần xem trang: 5.272


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 1.525