Thành viên:

pleitecas

Đăng ký phát âm của pleitecas

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/01/2013 cejijunto [es] phát âm cejijunto 1 bình chọn
19/01/2013 Suavecito [es] phát âm Suavecito 0 bình chọn
19/01/2013 lanzándose [es] phát âm lanzándose 0 bình chọn
19/01/2013 albiceleste [es] phát âm albiceleste 0 bình chọn
12/01/2013 cesaron [es] phát âm cesaron 0 bình chọn
27/12/2012 contumazmente [es] phát âm contumazmente 0 bình chọn
27/12/2012 mendocino [es] phát âm mendocino 0 bình chọn
27/12/2012 certificando [es] phát âm certificando 0 bình chọn
27/12/2012 certificada [es] phát âm certificada 0 bình chọn
27/12/2012 bendecido [es] phát âm bendecido 0 bình chọn
27/12/2012 Administración Pública [es] phát âm Administración Pública 0 bình chọn
27/12/2012 bendecida [es] phát âm bendecida 0 bình chọn
27/12/2012 bicisenda [es] phát âm bicisenda 0 bình chọn
27/12/2012 encarcelando [es] phát âm encarcelando 0 bình chọn
27/12/2012 encarcelado [es] phát âm encarcelado 0 bình chọn
27/12/2012 hacer frente [es] phát âm hacer frente 0 bình chọn
27/12/2012 censurada [es] phát âm censurada 0 bình chọn
27/12/2012 entorpecida [es] phát âm entorpecida 0 bình chọn
27/12/2012 venciente [es] phát âm venciente 0 bình chọn
27/12/2012 despenalizada [es] phát âm despenalizada 0 bình chọn
27/12/2012 despenalizando [es] phát âm despenalizando 0 bình chọn
27/12/2012 despenalizado [es] phát âm despenalizado 0 bình chọn
24/12/2012 sin cesar [es] phát âm sin cesar 1 bình chọn
24/12/2012 encarcelada [es] phát âm encarcelada 0 bình chọn
24/12/2012 indecentemente [es] phát âm indecentemente 0 bình chọn
24/12/2012 pincelar [es] phát âm pincelar 0 bình chọn
24/12/2012 sucia [es] phát âm sucia 0 bình chọn
19/12/2012 platos combinados [es] phát âm platos combinados 0 bình chọn
31/10/2012 rufianesca [es] phát âm rufianesca 0 bình chọn
31/10/2012 Azucena Palacios Alcaine [es] phát âm Azucena Palacios Alcaine 0 bình chọn