Những từ đã phát âm của quentos trong Forvo

Thành viên: quentos Đăng ký phát âm của quentos

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/03/2015 nýtovat [cs] phát âm nýtovat 0 bình chọn
02/03/2015 numerický [cs] phát âm numerický 0 bình chọn
02/03/2015 nýt [cs] phát âm nýt 0 bình chọn
02/03/2015 nytí [cs] phát âm nytí 0 bình chọn
02/03/2015 nutit [cs] phát âm nutit 0 bình chọn
02/03/2015 nuznost [cs] phát âm nuznost 0 bình chọn
02/03/2015 nůžtičky [cs] phát âm nůžtičky 0 bình chọn
02/03/2015 sedávat [cs] phát âm sedávat 0 bình chọn
02/03/2015 nymfa [cs] phát âm nymfa 0 bình chọn
02/03/2015 nyvý [cs] phát âm nyvý 0 bình chọn
02/03/2015 počatý [cs] phát âm počatý 0 bình chọn
02/03/2015 rovník [cs] phát âm rovník 0 bình chọn
02/03/2015 podemlít [cs] phát âm podemlít 0 bình chọn
02/03/2015 podkopat [cs] phát âm podkopat 0 bình chọn
02/03/2015 modrooký [cs] phát âm modrooký 0 bình chọn
02/03/2015 nynějšek [cs] phát âm nynějšek 0 bình chọn
02/03/2015 podchod [cs] phát âm podchod 0 bình chọn
02/03/2015 František Čáp [cs] phát âm František Čáp 0 bình chọn
02/03/2015 mrakodrap [cs] phát âm mrakodrap 0 bình chọn
02/03/2015 Petr Čtvrtníček [cs] phát âm Petr Čtvrtníček 0 bình chọn
28/10/2014 mládenecký [cs] phát âm mládenecký 0 bình chọn
28/10/2014 předměstí [cs] phát âm předměstí 0 bình chọn
28/10/2014 zhola [cs] phát âm zhola 0 bình chọn
28/10/2014 potkat [cs] phát âm potkat 0 bình chọn
28/10/2014 hemžit se [cs] phát âm hemžit se 0 bình chọn
28/10/2014 vyšňořit [cs] phát âm vyšňořit 0 bình chọn
28/10/2014 smyslný [cs] phát âm smyslný 0 bình chọn
28/10/2014 omílat [cs] phát âm omílat 0 bình chọn
28/10/2014 omlít [cs] phát âm omlít 0 bình chọn
28/10/2014 zvlněný [cs] phát âm zvlněný 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

English teacher at a language school, translator, tournament scrabble player, hobby writer, lover of women, literature, painting, and beer

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Cộng hòa Séc

Liên hệ quentos


Thống kê thành viên

Phát âm: 911 (6 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 14

Bình chọn: 7 bình chọn

Số lần xem trang: 26.160


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 5.154

Vị thứ theo phát âm: 349