Những từ đã phát âm của quentos trong Forvo

Thành viên: quentos Đăng ký phát âm của quentos

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/05/2015 odtaženo [cs] phát âm odtaženo 0 bình chọn
11/05/2015 buřt [cs] phát âm buřt 0 bình chọn
11/05/2015 nadprodukce [cs] phát âm nadprodukce 0 bình chọn
11/05/2015 k zoufalství [cs] phát âm k zoufalství 0 bình chọn
11/05/2015 naléhavě [cs] phát âm naléhavě 0 bình chọn
11/05/2015 diskrétní [cs] phát âm diskrétní 0 bình chọn
02/03/2015 nýtovat [cs] phát âm nýtovat 0 bình chọn
02/03/2015 numerický [cs] phát âm numerický 0 bình chọn
02/03/2015 nýt [cs] phát âm nýt 0 bình chọn
02/03/2015 nytí [cs] phát âm nytí 0 bình chọn
02/03/2015 nutit [cs] phát âm nutit 0 bình chọn
02/03/2015 nuznost [cs] phát âm nuznost 0 bình chọn
02/03/2015 nůžtičky [cs] phát âm nůžtičky 0 bình chọn
02/03/2015 sedávat [cs] phát âm sedávat 0 bình chọn
02/03/2015 nymfa [cs] phát âm nymfa 0 bình chọn
02/03/2015 nyvý [cs] phát âm nyvý 0 bình chọn
02/03/2015 počatý [cs] phát âm počatý 0 bình chọn
02/03/2015 rovník [cs] phát âm rovník 0 bình chọn
02/03/2015 podemlít [cs] phát âm podemlít 0 bình chọn
02/03/2015 podkopat [cs] phát âm podkopat 0 bình chọn
02/03/2015 modrooký [cs] phát âm modrooký 0 bình chọn
02/03/2015 nynějšek [cs] phát âm nynějšek 0 bình chọn
02/03/2015 podchod [cs] phát âm podchod 0 bình chọn
02/03/2015 František Čáp [cs] phát âm František Čáp 0 bình chọn
02/03/2015 mrakodrap [cs] phát âm mrakodrap 0 bình chọn
02/03/2015 Petr Čtvrtníček [cs] phát âm Petr Čtvrtníček 0 bình chọn
28/10/2014 mládenecký [cs] phát âm mládenecký 0 bình chọn
28/10/2014 předměstí [cs] phát âm předměstí 0 bình chọn
28/10/2014 zhola [cs] phát âm zhola 0 bình chọn
28/10/2014 potkat [cs] phát âm potkat 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

English teacher at a language school, translator, tournament scrabble player, hobby writer, lover of women, literature, painting, and beer

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Cộng hòa Séc

Liên hệ quentos


Thống kê thành viên

Phát âm: 917 (6 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 14

Bình chọn: 7 bình chọn

Số lần xem trang: 26.717


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 5.100

Vị thứ theo phát âm: 354