Những từ đã phát âm của quentos trong Forvo

Thành viên: quentos Đăng ký phát âm của quentos

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/09/2010 vešlo [cs] phát âm vešlo bình chọn
21/09/2010 veslech [cs] phát âm veslech bình chọn
21/09/2010 veslařů [cs] phát âm veslařů bình chọn
21/09/2010 veslařích [cs] phát âm veslařích bình chọn
21/09/2010 zdenek pospech [cs] phát âm zdenek pospech bình chọn
21/09/2010 vest [cs] phát âm vest bình chọn
10/07/2010 těšíte [cs] phát âm těšíte bình chọn
10/07/2010 teplotně [cs] phát âm teplotně bình chọn
10/07/2010 těšínská [cs] phát âm těšínská bình chọn
10/07/2010 těšily [cs] phát âm těšily bình chọn
10/07/2010 těšilo [cs] phát âm těšilo bình chọn
10/07/2010 těšili [cs] phát âm těšili bình chọn
10/07/2010 těšila [cs] phát âm těšila bình chọn
10/07/2010 těšil [cs] phát âm těšil bình chọn
10/07/2010 těšící [cs] phát âm těšící bình chọn
10/07/2010 těšíce [cs] phát âm těšíce bình chọn
10/07/2010 těšíc [cs] phát âm těšíc bình chọn
10/07/2010 tesařů [cs] phát âm tesařů bình chọn
10/07/2010 tesaři [cs] phát âm tesaři bình chọn
05/07/2010 sžíravý [cs] phát âm sžíravý bình chọn
05/07/2010 sžíravou [cs] phát âm sžíravou bình chọn
05/07/2010 sžíravá [cs] phát âm sžíravá bình chọn
05/07/2010 sžírala [cs] phát âm sžírala bình chọn
05/07/2010 sžili [cs] phát âm sžili bình chọn
05/07/2010 sžírajíc [cs] phát âm sžírajíc bình chọn
05/07/2010 sžírajícím [cs] phát âm sžírajícím bình chọn
05/07/2010 synovcovi [cs] phát âm synovcovi bình chọn
05/07/2010 synovcovu [cs] phát âm synovcovu bình chọn
05/07/2010 synovcových [cs] phát âm synovcových bình chọn
05/07/2010 synovcovy [cs] phát âm synovcovy bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

teacher of English at a language school, translator, tournament scrabble player, hobby writer, lover of women, literature, painting, and beer

contact : czechmate@martinamcbride.net ("czechia" is out of order. thx for understanding

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Cộng hòa Séc

Web: http://www.scrabblistuv.blog.com

Liên hệ quentos


Thống kê thành viên

Phát âm: 884 (5 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 8

Bình chọn: 6 bình chọn

Số lần xem trang: 19.675


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 6.381

Vị thứ theo phát âm: 295