Những từ đã phát âm của quentos trong Forvo

Thành viên: quentos Đăng ký phát âm của quentos

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/09/2010 vešlo [cs] phát âm vešlo 0 bình chọn
21/09/2010 veslech [cs] phát âm veslech 0 bình chọn
21/09/2010 veslařů [cs] phát âm veslařů 0 bình chọn
21/09/2010 veslařích [cs] phát âm veslařích 0 bình chọn
21/09/2010 zdenek pospech [cs] phát âm zdenek pospech 0 bình chọn
21/09/2010 vest [cs] phát âm vest 0 bình chọn
10/07/2010 těšíte [cs] phát âm těšíte 0 bình chọn
10/07/2010 teplotně [cs] phát âm teplotně 0 bình chọn
10/07/2010 těšínská [cs] phát âm těšínská 0 bình chọn
10/07/2010 těšily [cs] phát âm těšily 0 bình chọn
10/07/2010 těšilo [cs] phát âm těšilo 0 bình chọn
10/07/2010 těšili [cs] phát âm těšili 0 bình chọn
10/07/2010 těšila [cs] phát âm těšila 0 bình chọn
10/07/2010 těšil [cs] phát âm těšil 0 bình chọn
10/07/2010 těšící [cs] phát âm těšící 0 bình chọn
10/07/2010 těšíce [cs] phát âm těšíce 0 bình chọn
10/07/2010 těšíc [cs] phát âm těšíc 0 bình chọn
10/07/2010 tesařů [cs] phát âm tesařů 0 bình chọn
10/07/2010 tesaři [cs] phát âm tesaři 0 bình chọn
05/07/2010 sžíravý [cs] phát âm sžíravý 0 bình chọn
05/07/2010 sžíravou [cs] phát âm sžíravou 0 bình chọn
05/07/2010 sžíravá [cs] phát âm sžíravá 0 bình chọn
05/07/2010 sžírala [cs] phát âm sžírala 0 bình chọn
05/07/2010 sžili [cs] phát âm sžili 0 bình chọn
05/07/2010 sžírajíc [cs] phát âm sžírajíc 0 bình chọn
05/07/2010 sžírajícím [cs] phát âm sžírajícím 0 bình chọn
05/07/2010 synovcovi [cs] phát âm synovcovi 0 bình chọn
05/07/2010 synovcovu [cs] phát âm synovcovu 0 bình chọn
05/07/2010 synovcových [cs] phát âm synovcových 0 bình chọn
05/07/2010 synovcovy [cs] phát âm synovcovy 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

English teacher at a language school, translator, tournament scrabble player, hobby writer, lover of women, literature, painting, and beer

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Cộng hòa Séc

Liên hệ quentos


Thống kê thành viên

Phát âm: 884 (5 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 11

Bình chọn: 6 bình chọn

Số lần xem trang: 22.349


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 5.616

Vị thứ theo phát âm: 322