Những từ đã phát âm của raldo trong Forvo

Thành viên: raldo Đăng ký phát âm của raldo

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/06/2009 Seville [en] phát âm Seville 0 bình chọn
12/06/2009 Ediacaran [en] phát âm Ediacaran bình chọn
12/06/2009 natatory [en] phát âm natatory bình chọn
12/06/2009 peonage [en] phát âm peonage bình chọn
12/06/2009 rodomontade [en] phát âm rodomontade bình chọn
12/06/2009 hippopotomonstrosesquipedaliaphobia [en] phát âm hippopotomonstrosesquipedaliaphobia bình chọn
12/06/2009 hippopotomonstrosesquipedalian [en] phát âm hippopotomonstrosesquipedalian 2 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Web: http://www.wheresraldo.com

Liên hệ raldo


Thống kê thành viên

Phát âm: 7 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 2

Bình chọn: 2 bình chọn

Số lần xem trang: 3.057


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 18.961

Vị thứ theo phát âm: 13.952