Những từ đã phát âm của ramukhsakarp trong Forvo

Thành viên: ramukhsakarp Đăng ký phát âm của ramukhsakarp

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/07/2012 होठ [hi] phát âm होठ bình chọn
23/07/2012 श्रीमती [hi] phát âm श्रीमती bình chọn
23/07/2012 kadalan [ta] phát âm kadalan bình chọn
23/07/2012 காலை வணக்கம் [ta] phát âm காலை வணக்கம் bình chọn
23/07/2012 உன் பெயர் என்ன [ta] phát âm உன் பெயர் என்ன bình chọn
23/07/2012 பூமி [ta] phát âm பூமி bình chọn
23/07/2012 நன்றி [ta] phát âm நன்றி bình chọn
23/07/2012 இறைவன் [ta] phát âm இறைவன் bình chọn
23/07/2012 மனிதன் [ta] phát âm மனிதன் bình chọn
23/07/2012 இருட்டு [ta] phát âm இருட்டு bình chọn
23/07/2012 ஒட்டடை [ta] phát âm ஒட்டடை bình chọn
23/07/2012 கோண்டுவானா [ta] phát âm கோண்டுவானா bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Ấn Độ

Liên hệ ramukhsakarp


Thống kê thành viên

Phát âm: 12

Từ đã thêm: 2

Số lần xem trang: 1.539


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 14.821

Vị thứ theo phát âm: 10.116