Những từ đã phát âm của razzairpina trong Forvo

Thành viên: razzairpina Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của razzairpina

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/07/2010 Romandolo [it] phát âm Romandolo bình chọn
18/07/2010 perfecti [la] phát âm perfecti bình chọn
18/07/2010 Invitatio [la] phát âm Invitatio bình chọn
18/07/2010 ipso [la] phát âm ipso bình chọn
18/07/2010 Sociabiles [la] phát âm Sociabiles -2 bình chọn
18/07/2010 Donationes [la] phát âm Donationes -1 bình chọn
18/07/2010 canes [la] phát âm canes bình chọn
18/07/2010 paginae [la] phát âm paginae bình chọn
18/07/2010 Glossarium [la] phát âm Glossarium bình chọn
18/07/2010 Fasciculum [la] phát âm Fasciculum bình chọn
18/07/2010 transcendentes [la] phát âm transcendentes bình chọn
18/07/2010 verbis [la] phát âm verbis bình chọn
18/07/2010 speciem [la] phát âm speciem bình chọn
18/07/2010 advocatus [la] phát âm advocatus bình chọn
18/07/2010 fossa [la] phát âm fossa bình chọn
18/07/2010 summa [la] phát âm summa bình chọn
18/07/2010 purgamentum [la] phát âm purgamentum 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/07/2010 parentibus [la] phát âm parentibus bình chọn
18/07/2010 hereditate [la] phát âm hereditate bình chọn
18/07/2010 proprias [la] phát âm proprias bình chọn
18/07/2010 sexibus [la] phát âm sexibus bình chọn
18/07/2010 cellulas [la] phát âm cellulas bình chọn
18/07/2010 proditio [la] phát âm proditio bình chọn
18/07/2010 chartis [la] phát âm chartis bình chọn
18/07/2010 formantur [la] phát âm formantur bình chọn
18/07/2010 mellitus [la] phát âm mellitus bình chọn
18/07/2010 anima [la] phát âm anima bình chọn
18/07/2010 amans [la] phát âm amans bình chọn
18/07/2010 amaritudo [la] phát âm amaritudo bình chọn
18/07/2010 cacumine [la] phát âm cacumine bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Ý

Liên hệ razzairpina


Thống kê thành viên

Phát âm: 410 (62 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 19

Bình chọn: 67 bình chọn

Số lần xem trang: 27.460


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 3.424

Vị thứ theo phát âm: 600