Những từ đã phát âm của reinaldojr trong Forvo Trang 6.

Thành viên: reinaldojr Đăng ký phát âm của reinaldojr

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/09/2010 xinane [pt] phát âm xinane 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/09/2010 xílon [pt] phát âm xílon 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/09/2010 ximbica [pt] phát âm ximbica 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/09/2010 pulverizado [pt] phát âm pulverizado 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/09/2010 pupila [pt] phát âm pupila bình chọn
20/09/2010 Fila brasileiro [pt] phát âm Fila brasileiro bình chọn
17/09/2010 panfletar [pt] phát âm panfletar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/09/2010 pão-durismo [pt] phát âm pão-durismo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/09/2010 chamarra [pt] phát âm chamarra 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/09/2010 chamboado [pt] phát âm chamboado 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/09/2010 amigo da onça [pt] phát âm amigo da onça bình chọn
14/09/2010 acertar na lata [pt] phát âm acertar na lata bình chọn
14/09/2010 achar pêlo em ovo [pt] phát âm achar pêlo em ovo bình chọn
14/09/2010 afogar o ganso [pt] phát âm afogar o ganso bình chọn
14/09/2010 bater as botas [pt] phát âm bater as botas bình chọn
14/09/2010 enfiar o pé na jaca [pt] phát âm enfiar o pé na jaca bình chọn
14/09/2010 cevadaria [pt] phát âm cevadaria 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/09/2010 bombar [pt] phát âm bombar bình chọn
14/09/2010 chamuscadela [pt] phát âm chamuscadela 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/09/2010 cevadouro [pt] phát âm cevadouro 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/09/2010 chamarela [pt] phát âm chamarela 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/09/2010 cevadura [pt] phát âm cevadura 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/09/2010 cetrígero [pt] phát âm cetrígero 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/09/2010 averiguei [pt] phát âm averiguei 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/09/2010 cajuzinho [pt] phát âm cajuzinho bình chọn
10/09/2010 humano [pt] phát âm humano bình chọn
10/09/2010 ambiente [pt] phát âm ambiente bình chọn
10/09/2010 Ostra [pt] phát âm Ostra bình chọn
10/09/2010 sapucaia [pt] phát âm sapucaia bình chọn
10/09/2010 limão-taiti [pt] phát âm limão-taiti 2 bình chọn

Thông tin thành viên

Reinaldo, casado, 40 anos, 1 filho.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Brasil

Liên hệ reinaldojr


Thống kê thành viên

Phát âm: 256 (79 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 22

Bình chọn: 93 bình chọn

Số lần xem trang: 21.694


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 3.101

Vị thứ theo phát âm: 923