Những từ đã phát âm của remak trong Forvo

Thành viên: remak Đăng ký phát âm của remak

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/02/2012 Diane Bouhuijs [nl] phát âm Diane Bouhuijs 0 bình chọn
10/02/2012 Caterina van Hemessen [nl] phát âm Caterina van Hemessen 0 bình chọn
10/02/2012 Minka Disbrow [nl] phát âm Minka Disbrow 0 bình chọn
10/02/2012 Tejay [nl] phát âm Tejay 0 bình chọn
10/02/2012 Teijin Aramid [nl] phát âm Teijin Aramid 0 bình chọn
10/02/2012 Wilfried van Damme [nl] phát âm Wilfried van Damme 0 bình chọn
10/02/2012 Ku Ebbinge [nl] phát âm Ku Ebbinge 0 bình chọn
10/02/2012 Radstake [nl] phát âm Radstake 0 bình chọn
10/02/2012 Herentals [nl] phát âm Herentals 0 bình chọn
10/02/2012 Petrus Arnoldus Wessels [nl] phát âm Petrus Arnoldus Wessels 0 bình chọn
10/02/2012 Margae [nl] phát âm Margae 0 bình chọn
10/02/2012 Bosschaerts [nl] phát âm Bosschaerts 0 bình chọn
10/02/2012 Bilander [nl] phát âm Bilander 0 bình chọn
10/02/2012 Omloop Het Nieuwsblad [nl] phát âm Omloop Het Nieuwsblad 0 bình chọn
10/02/2012 Adriaan Koerbagh [nl] phát âm Adriaan Koerbagh 0 bình chọn
10/02/2012 SS Volendam [nl] phát âm SS Volendam 0 bình chọn
10/02/2012 Brabantia [nl] phát âm Brabantia 0 bình chọn
10/02/2012 Haga [nl] phát âm Haga 0 bình chọn
10/02/2012 Guldemond [nl] phát âm Guldemond 0 bình chọn
10/02/2012 getalm [nl] phát âm getalm 0 bình chọn
10/02/2012 Gerdje [nl] phát âm Gerdje 0 bình chọn
10/02/2012 Manneken Pis [nl] phát âm Manneken Pis 0 bình chọn
10/02/2012 Heyvaert [nl] phát âm Heyvaert 0 bình chọn
10/02/2012 Karel Van den Woestijne [nl] phát âm Karel Van den Woestijne 0 bình chọn
10/02/2012 Vredestein [nl] phát âm Vredestein 0 bình chọn
10/02/2012 weifelen [nl] phát âm weifelen 0 bình chọn
10/02/2012 kronkelen [nl] phát âm kronkelen 0 bình chọn
10/02/2012 jeuk [nl] phát âm jeuk 0 bình chọn
10/02/2012 slepende [nl] phát âm slepende 0 bình chọn
10/02/2012 kriebelen [nl] phát âm kriebelen 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hà Lan

Liên hệ remak


Thống kê thành viên

Phát âm: 42

Từ đã thêm: 0

Số lần xem trang: 4.577


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 5.170