Những từ đã phát âm của rerx trong Forvo

Thành viên: rerx Đăng ký phát âm của rerx

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/07/2012 abpatrouillieren [de] phát âm abpatrouillieren bình chọn
21/07/2012 Discofox [de] phát âm Discofox bình chọn
21/07/2012 Alleinerbin [de] phát âm Alleinerbin bình chọn
30/04/2012 Ruhrpott [de] phát âm Ruhrpott bình chọn
30/04/2012 Strukturwandel [de] phát âm Strukturwandel bình chọn
30/04/2012 Vertragsfußballer [de] phát âm Vertragsfußballer bình chọn
30/04/2012 Malocher [de] phát âm Malocher bình chọn
30/04/2012 Wohngenossenschaft [de] phát âm Wohngenossenschaft bình chọn
16/04/2012 orbital [de] phát âm orbital bình chọn
16/04/2012 Größenwahn [de] phát âm Größenwahn bình chọn
30/10/2009 notdürftig [de] phát âm notdürftig bình chọn
30/10/2009 Laufkundschaft [de] phát âm Laufkundschaft bình chọn
30/10/2009 fummeln [de] phát âm fummeln 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/10/2009 Erbsenzähler [de] phát âm Erbsenzähler bình chọn
30/10/2009 Eiertanz [de] phát âm Eiertanz bình chọn
30/10/2009 Dorn im Auge [de] phát âm Dorn im Auge bình chọn
30/10/2009 Dingsbums [de] phát âm Dingsbums bình chọn
30/10/2009 Broterwerb [de] phát âm Broterwerb bình chọn
30/10/2009 Bundeskartellamt [de] phát âm Bundeskartellamt bình chọn
30/10/2009 verbergen [de] phát âm verbergen bình chọn
30/10/2009 Schärfentiefe [de] phát âm Schärfentiefe bình chọn
30/10/2009 Spagat [de] phát âm Spagat bình chọn
30/10/2009 Laufgestell [de] phát âm Laufgestell bình chọn
30/10/2009 Eingliederung [de] phát âm Eingliederung bình chọn
30/10/2009 arglos [de] phát âm arglos bình chọn
30/10/2009 Baureihe [de] phát âm Baureihe bình chọn
30/10/2009 Sitzfleisch [de] phát âm Sitzfleisch bình chọn
30/10/2009 Übelkeit [de] phát âm Übelkeit bình chọn
30/10/2009 flashmob [de] phát âm flashmob bình chọn
30/10/2009 praxisgebühr [de] phát âm praxisgebühr bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Đức

Liên hệ rerx


Thống kê thành viên

Phát âm: 51 (4 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 50

Bình chọn: 4 bình chọn

Số lần xem trang: 6.476


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.784

Vị thứ theo phát âm: 3.594