Những từ đã phát âm của rerx trong Forvo Trang 2.

Thành viên: rerx Đăng ký phát âm của rerx

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/10/2009 Nachrücker [de] phát âm Nachrücker 0 bình chọn
30/10/2009 Misshandlung [de] phát âm Misshandlung 0 bình chọn
30/10/2009 Autobombe [de] phát âm Autobombe 0 bình chọn
30/10/2009 Datenschutz [de] phát âm Datenschutz 0 bình chọn
30/10/2009 integral [de] phát âm integral 0 bình chọn
30/10/2009 Schuldenabbau [de] phát âm Schuldenabbau 0 bình chọn
30/10/2009 Fürniss [de] phát âm Fürniss 0 bình chọn
30/10/2009 Unterschicht [de] phát âm Unterschicht 0 bình chọn
30/10/2009 Zapfenstreich [de] phát âm Zapfenstreich 0 bình chọn
30/10/2009 razzia [de] phát âm razzia 0 bình chọn
30/10/2009 Regierungserklärung [de] phát âm Regierungserklärung 0 bình chọn
30/10/2009 Sicherheitslücke [de] phát âm Sicherheitslücke 0 bình chọn
30/10/2009 Mehrfamilienhaus [de] phát âm Mehrfamilienhaus 0 bình chọn
30/10/2009 Leitzins [de] phát âm Leitzins 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/10/2009 apotheker [de] phát âm apotheker 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/10/2009 Bundestagspräsident [de] phát âm Bundestagspräsident 0 bình chọn
30/10/2009 Allerheiligen [de] phát âm Allerheiligen 0 bình chọn
30/10/2009 vgl. [de] phát âm vgl. 0 bình chọn
30/10/2009 euer [de] phát âm euer 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/10/2009 Steinecke [de] phát âm Steinecke 0 bình chọn
30/10/2009 Reformationstag [de] phát âm Reformationstag 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Đức

Liên hệ rerx


Thống kê thành viên

Phát âm: 51 (4 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 50

Bình chọn: 4 bình chọn

Số lần xem trang: 10.783


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 2.197

Vị thứ theo phát âm: 4.439