Thành viên:

ret001

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của ret001

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/04/2013 skambelagt [sv] phát âm skambelagt 0 bình chọn
28/04/2013 medsystrar [sv] phát âm medsystrar 0 bình chọn
28/04/2013 missbrukarna [sv] phát âm missbrukarna 0 bình chọn
28/04/2013 röststarkare [sv] phát âm röststarkare 0 bình chọn
28/04/2013 medbröder [sv] phát âm medbröder 0 bình chọn
28/04/2013 spelreklam [sv] phát âm spelreklam 0 bình chọn
28/04/2013 Vladislav Savic [sv] phát âm Vladislav Savic 0 bình chọn
28/04/2013 Saima kanal [sv] phát âm Saima kanal 0 bình chọn
28/04/2013 spelombud [sv] phát âm spelombud 0 bình chọn
28/04/2013 Skrävlar [sv] phát âm Skrävlar 0 bình chọn
28/04/2013 Hagström [sv] phát âm Hagström 0 bình chọn
28/04/2013 influera [sv] phát âm influera 0 bình chọn
28/04/2013 omplåstrad [sv] phát âm omplåstrad 0 bình chọn
03/04/2013 frälsarn [sv] phát âm frälsarn 0 bình chọn
03/04/2013 Lennaryd [sv] phát âm Lennaryd 0 bình chọn
03/04/2013 Christian von Koenigsegg [sv] phát âm Christian von Koenigsegg 0 bình chọn
03/04/2013 otålmodig [sv] phát âm otålmodig 0 bình chọn
03/04/2013 Stjernberg [sv] phát âm Stjernberg 0 bình chọn
03/04/2013 permutation [sv] phát âm permutation 0 bình chọn
03/04/2013 Polynom [sv] phát âm Polynom 0 bình chọn
03/04/2013 ortsvektor [sv] phát âm ortsvektor 0 bình chọn
03/04/2013 fasvinkel [sv] phát âm fasvinkel 0 bình chọn
03/04/2013 potensserie [sv] phát âm potensserie 0 bình chọn
03/04/2013 poläraxel [sv] phát âm poläraxel 0 bình chọn
03/04/2013 Adelgunde [sv] phát âm Adelgunde 0 bình chọn
03/04/2013 Karhu-gruppen [sv] phát âm Karhu-gruppen 0 bình chọn
03/04/2013 John Gustaf Agelii [sv] phát âm John Gustaf Agelii 0 bình chọn
03/04/2013 pivå [sv] phát âm pivå 0 bình chọn
03/04/2013 Hans Olof Jeppsson [sv] phát âm Hans Olof Jeppsson 0 bình chọn
03/04/2013 Solveig Andersson [sv] phát âm Solveig Andersson 0 bình chọn