Những từ đã phát âm của ret001 trong Forvo Trang 9.

Thành viên: ret001 Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của ret001

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/04/2013 missbrukarna [sv] phát âm missbrukarna bình chọn
28/04/2013 röststarkare [sv] phát âm röststarkare bình chọn
28/04/2013 medbröder [sv] phát âm medbröder bình chọn
28/04/2013 spelreklam [sv] phát âm spelreklam bình chọn
28/04/2013 Vladislav Savic [sv] phát âm Vladislav Savic bình chọn
28/04/2013 Saima kanal [sv] phát âm Saima kanal bình chọn
28/04/2013 spelombud [sv] phát âm spelombud bình chọn
28/04/2013 Skrävlar [sv] phát âm Skrävlar bình chọn
28/04/2013 Hagström [sv] phát âm Hagström bình chọn
28/04/2013 influera [sv] phát âm influera bình chọn
28/04/2013 omplåstrad [sv] phát âm omplåstrad bình chọn
03/04/2013 frälsarn [sv] phát âm frälsarn bình chọn
03/04/2013 Lennaryd [sv] phát âm Lennaryd bình chọn
03/04/2013 Christian von Koenigsegg [sv] phát âm Christian von Koenigsegg bình chọn
03/04/2013 otålmodig [sv] phát âm otålmodig bình chọn
03/04/2013 Stjernberg [sv] phát âm Stjernberg bình chọn
03/04/2013 Permutation [sv] phát âm Permutation bình chọn
03/04/2013 Polynom [sv] phát âm Polynom bình chọn
03/04/2013 ortsvektor [sv] phát âm ortsvektor bình chọn
03/04/2013 fasvinkel [sv] phát âm fasvinkel bình chọn
03/04/2013 potensserie [sv] phát âm potensserie bình chọn
03/04/2013 poläraxel [sv] phát âm poläraxel bình chọn
03/04/2013 Adelgunde [sv] phát âm Adelgunde bình chọn
03/04/2013 Karhu-gruppen [sv] phát âm Karhu-gruppen bình chọn
03/04/2013 John Gustaf Agelii [sv] phát âm John Gustaf Agelii bình chọn
03/04/2013 pivå [sv] phát âm pivå bình chọn
03/04/2013 Hans Olof Jeppsson [sv] phát âm Hans Olof Jeppsson bình chọn
03/04/2013 Solveig Andersson [sv] phát âm Solveig Andersson bình chọn
03/04/2013 Sune Andersson [sv] phát âm Sune Andersson bình chọn
03/04/2013 Stig Sundqvist [sv] phát âm Stig Sundqvist bình chọn

Thông tin thành viên

Uppvuxen i Västerås. Bott i Uppsala sedan 1978. Universitetsutbildad.
Born and raised in Västerås. Lived in Uppsala since 1978. University degree.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Thụy Điển

Web: http://hem.passagen.se/vuppland/torsten.html

Liên hệ ret001


Thống kê thành viên

Phát âm: 20.569 (1.012 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 22.700

Bình chọn: 1.111 bình chọn

Số lần xem trang: 149.982


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 16

Vị thứ theo phát âm: 14