Những từ đã phát âm của rgrodrigues trong Forvo

Thành viên: rgrodrigues Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của rgrodrigues

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/02/2013 nhandu [pt] phát âm nhandu bình chọn
27/02/2013 Mendeley [pt] phát âm Mendeley bình chọn
27/08/2012 ótimo [pt] phát âm ótimo bình chọn
19/01/2012 Estoril [pt] phát âm Estoril 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/12/2011 edredão [pt] phát âm edredão bình chọn
09/04/2011 Xabregas [pt] phát âm Xabregas bình chọn
09/04/2011 meão [pt] phát âm meão bình chọn
09/04/2011 monolinguismo [pt] phát âm monolinguismo bình chọn
09/04/2011 cacófato [pt] phát âm cacófato bình chọn
09/04/2011 sincretismo [pt] phát âm sincretismo bình chọn
09/04/2011 pegamasso [pt] phát âm pegamasso bình chọn
09/04/2011 lameiro [pt] phát âm lameiro bình chọn
09/04/2011 lenteiro [pt] phát âm lenteiro bình chọn
09/04/2011 Fundão [pt] phát âm Fundão bình chọn
04/04/2011 Dominguiso [pt] phát âm Dominguiso bình chọn
04/04/2011 geminar [pt] phát âm geminar bình chọn
04/04/2011 geminada [pt] phát âm geminada bình chọn
04/04/2011 garnisé [pt] phát âm garnisé bình chọn
04/04/2011 continuação [pt] phát âm continuação bình chọn
04/04/2011 Hermínios [pt] phát âm Hermínios bình chọn
04/04/2011 bem [pt] phát âm bem 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2011 paradoxo [pt] phát âm paradoxo bình chọn
04/04/2011 irascível [pt] phát âm irascível bình chọn
04/04/2011 empatia [pt] phát âm empatia bình chọn
04/04/2011 sarcasmo [pt] phát âm sarcasmo bình chọn
04/04/2011 pedagogia [pt] phát âm pedagogia bình chọn
04/04/2011 inerente [pt] phát âm inerente bình chọn
04/04/2011 peristaltismo [pt] phát âm peristaltismo bình chọn
04/04/2011 cassar [pt] phát âm cassar bình chọn
04/04/2011 Ásia [pt] phát âm Ásia bình chọn
1 2 3 4 5 6 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Bồ Đào Nha

Liên hệ rgrodrigues


Thống kê thành viên

Phát âm: 176 (7 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 38

Bình chọn: 21 bình chọn

Số lần xem trang: 14.571


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 2.130

Vị thứ theo phát âm: 1.297