Những từ đã phát âm của rhiannon21 trong Forvo

Thành viên: rhiannon21 Đăng ký phát âm của rhiannon21

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/01/2012 Bicol [tl] phát âm Bicol 0 bình chọn
23/01/2012 Ilocos Norte [tl] phát âm Ilocos Norte 0 bình chọn
23/01/2012 Abra [tl] phát âm Abra 0 bình chọn
23/01/2012 magtipid [tl] phát âm magtipid 0 bình chọn
23/01/2012 nagtitipid [tl] phát âm nagtitipid 0 bình chọn
23/01/2012 tinipid [tl] phát âm tinipid 0 bình chọn
23/01/2012 takbo [tl] phát âm takbo 0 bình chọn
23/01/2012 kinain [tl] phát âm kinain 0 bình chọn
23/01/2012 sabaw [tl] phát âm sabaw 0 bình chọn
23/01/2012 Lamon [tl] phát âm Lamon 0 bình chọn
23/01/2012 artista [tl] phát âm artista 0 bình chọn
23/01/2012 pelikula [tl] phát âm pelikula 0 bình chọn
23/01/2012 larawan [tl] phát âm larawan 0 bình chọn
23/01/2012 malakas [tl] phát âm malakas 0 bình chọn
23/01/2012 pakinabang [tl] phát âm pakinabang 0 bình chọn
23/01/2012 silbi [tl] phát âm silbi 0 bình chọn
23/01/2012 dulo [tl] phát âm dulo 0 bình chọn
23/01/2012 ramdam [tl] phát âm ramdam 0 bình chọn
23/01/2012 totoy [tl] phát âm totoy 0 bình chọn
23/01/2012 gulay [tl] phát âm gulay 0 bình chọn
23/01/2012 malunggay [tl] phát âm malunggay 0 bình chọn
23/01/2012 talong [tl] phát âm talong 0 bình chọn
23/01/2012 bataw [tl] phát âm bataw 0 bình chọn
23/01/2012 sitaw [tl] phát âm sitaw 0 bình chọn
23/01/2012 mani [tl] phát âm mani 1 bình chọn
23/01/2012 patani [tl] phát âm patani 0 bình chọn
23/01/2012 patola [tl] phát âm patola 0 bình chọn
23/01/2012 gutom [tl] phát âm gutom 0 bình chọn
23/01/2012 ginaw [tl] phát âm ginaw 0 bình chọn
23/01/2012 laway [tl] phát âm laway 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Philippines

Liên hệ rhiannon21


Thống kê thành viên

Phát âm: 185

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 3 bình chọn

Số lần xem trang: 15.453


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 1.499