Những từ đã phát âm của rhiannon21 trong Forvo

Thành viên: rhiannon21 Đăng ký phát âm của rhiannon21

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/01/2012 Bicol [tl] phát âm Bicol bình chọn
23/01/2012 Ilocos Norte [tl] phát âm Ilocos Norte bình chọn
23/01/2012 Abra [tl] phát âm Abra bình chọn
23/01/2012 magtipid [tl] phát âm magtipid bình chọn
23/01/2012 nagtitipid [tl] phát âm nagtitipid bình chọn
23/01/2012 tinipid [tl] phát âm tinipid bình chọn
23/01/2012 takbo [tl] phát âm takbo bình chọn
23/01/2012 kinain [tl] phát âm kinain bình chọn
23/01/2012 sabaw [tl] phát âm sabaw bình chọn
23/01/2012 Lamon [tl] phát âm Lamon bình chọn
23/01/2012 artista [tl] phát âm artista bình chọn
23/01/2012 pelikula [tl] phát âm pelikula bình chọn
23/01/2012 larawan [tl] phát âm larawan bình chọn
23/01/2012 malakas [tl] phát âm malakas bình chọn
23/01/2012 pakinabang [tl] phát âm pakinabang bình chọn
23/01/2012 silbi [tl] phát âm silbi bình chọn
23/01/2012 dulo [tl] phát âm dulo bình chọn
23/01/2012 ramdam [tl] phát âm ramdam bình chọn
23/01/2012 totoy [tl] phát âm totoy bình chọn
23/01/2012 gulay [tl] phát âm gulay bình chọn
23/01/2012 malunggay [tl] phát âm malunggay bình chọn
23/01/2012 talong [tl] phát âm talong bình chọn
23/01/2012 bataw [tl] phát âm bataw bình chọn
23/01/2012 sitaw [tl] phát âm sitaw bình chọn
23/01/2012 mani [tl] phát âm mani 1 bình chọn
23/01/2012 patani [tl] phát âm patani bình chọn
23/01/2012 patola [tl] phát âm patola bình chọn
23/01/2012 gutom [tl] phát âm gutom bình chọn
23/01/2012 ginaw [tl] phát âm ginaw bình chọn
23/01/2012 laway [tl] phát âm laway bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Philippines

Liên hệ rhiannon21


Thống kê thành viên

Phát âm: 185

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 2 bình chọn

Số lần xem trang: 9.620


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 1.246