Những từ đã phát âm của rishi trong Forvo

Thành viên: rishi Đăng ký phát âm của rishi

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/08/2009 Alsatian [en] phát âm Alsatian 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/08/2009 Assam [as] phát âm Assam 0 bình chọn
31/08/2009 Rishi [en] phát âm Rishi 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Ấn Độ

Liên hệ rishi


Thống kê thành viên

Phát âm: 3 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 2

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 9.210


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 18.450

Vị thứ theo phát âm: 25.886