Những từ đã phát âm của rsalvarez trong Forvo

Thành viên: rsalvarez Đăng ký phát âm của rsalvarez

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/04/2014 vanilocuencia [es] phát âm vanilocuencia 0 bình chọn
16/04/2014 chanchullo [es] phát âm chanchullo 0 bình chọn
16/04/2014 impertinencia [es] phát âm impertinencia 0 bình chọn
25/02/2014 cocción [es] phát âm cocción 0 bình chọn
25/02/2014 alhaja [es] phát âm alhaja 0 bình chọn
25/02/2014 trompo [es] phát âm trompo 0 bình chọn
25/02/2014 gallareta [es] phát âm gallareta 0 bình chọn
25/02/2014 obviamente [es] phát âm obviamente 0 bình chọn
25/02/2014 obvio [es] phát âm obvio 0 bình chọn
25/02/2014 tambora [es] phát âm tambora 0 bình chọn
25/02/2014 omnívoro [es] phát âm omnívoro 0 bình chọn
25/02/2014 plancton [es] phát âm plancton 0 bình chọn
25/02/2014 Victoria [es] phát âm Victoria 0 bình chọn
25/02/2014 Lupita Nyong'o [en] phát âm Lupita Nyong'o 0 bình chọn
06/08/2013 Jesús [es] phát âm Jesús 0 bình chọn
06/08/2013 abolengo [es] phát âm abolengo 0 bình chọn
06/08/2013 Madrid [es] phát âm Madrid 0 bình chọn
06/08/2013 exigente [es] phát âm exigente 0 bình chọn
13/07/2013 Parque Nacional Nalga de Maco [es] phát âm Parque Nacional Nalga de Maco 0 bình chọn
13/07/2013 porque [es] phát âm porque 0 bình chọn
13/07/2013 sino [es] phát âm sino 2 bình chọn
10/07/2013 Payaso [es] phát âm Payaso 1 bình chọn
10/07/2013 yuca [es] phát âm yuca 1 bình chọn
10/07/2013 pollo [es] phát âm pollo 0 bình chọn
10/07/2013 batalla [es] phát âm batalla 1 bình chọn
10/07/2013 yegua [es] phát âm yegua 0 bình chọn
10/07/2013 apoyo [es] phát âm apoyo 0 bình chọn
10/07/2013 poyo [es] phát âm poyo 0 bình chọn
10/07/2013 corrección [es] phát âm corrección 0 bình chọn
10/07/2013 reloj [es] phát âm reloj 1 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Provengo de la hermosa Rep. Dominicana, en el maravilloso Mar de las Antillas. Me gustan mucho los idiomas, por lo cual me he inscrito en este sitio web para compartir con todo el mundo el acento de mi tierra.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Cộng hòa Dominicana

Liên hệ rsalvarez


Thống kê thành viên

Phát âm: 308 (7 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 204

Bình chọn: 29 bình chọn

Số lần xem trang: 27.415


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 851

Vị thứ theo phát âm: 982