Những từ đã phát âm của rsalvarez trong Forvo Trang 2.

Thành viên: rsalvarez Đăng ký phát âm của rsalvarez

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/07/2013 relajo [es] phát âm relajo 1 bình chọn
10/07/2013 absoluto [es] phát âm absoluto 1 bình chọn
10/07/2013 perenne [es] phát âm perenne 1 bình chọn
10/07/2013 Bruselas [es] phát âm Bruselas 0 bình chọn
09/07/2013 petimetre [es] phát âm petimetre 0 bình chọn
09/07/2013 derrumbe [es] phát âm derrumbe 0 bình chọn
09/07/2013 extraño [es] phát âm extraño 0 bình chọn
09/07/2013 reflexión [es] phát âm reflexión 0 bình chọn
14/05/2013 ronroneo [es] phát âm ronroneo 0 bình chọn
14/05/2013 alarido [es] phát âm alarido 0 bình chọn
14/05/2013 caoba [es] phát âm caoba 0 bình chọn
14/05/2013 brebaje [es] phát âm brebaje 0 bình chọn
14/05/2013 abono [es] phát âm abono 0 bình chọn
14/05/2013 remolón [es] phát âm remolón 0 bình chọn
14/05/2013 Eugenio María de Hostos [es] phát âm Eugenio María de Hostos 0 bình chọn
14/05/2013 muecín [es] phát âm muecín 0 bình chọn
07/05/2013 cabeza de chorlito [es] phát âm cabeza de chorlito 0 bình chọn
07/05/2013 partera [es] phát âm partera 0 bình chọn
07/05/2013 abur [es] phát âm abur 0 bình chọn
07/05/2013 lengüilargo [es] phát âm lengüilargo 0 bình chọn
07/05/2013 ananás [es] phát âm ananás 0 bình chọn
07/05/2013 rejón [es] phát âm rejón 0 bình chọn
07/05/2013 sombrillazo [es] phát âm sombrillazo 0 bình chọn
07/05/2013 manisero [es] phát âm manisero 0 bình chọn
06/05/2013 rondalla [es] phát âm rondalla 1 bình chọn
06/05/2013 macramé [es] phát âm macramé 0 bình chọn
06/05/2013 relincho [es] phát âm relincho 0 bình chọn
06/05/2013 berrido [es] phát âm berrido 0 bình chọn
03/05/2013 Islas Turcas y Caicos [es] phát âm Islas Turcas y Caicos 0 bình chọn
03/05/2013 Nicolás de Ovando [es] phát âm Nicolás de Ovando 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Provengo de la hermosa Rep. Dominicana, en el maravilloso Mar de las Antillas. Me gustan mucho los idiomas, por lo cual me he inscrito en este sitio web para compartir con todo el mundo el acento de mi tierra.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Cộng hòa Dominicana

Liên hệ rsalvarez


Thống kê thành viên

Phát âm: 308 (7 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 204

Bình chọn: 29 bình chọn

Số lần xem trang: 28.298


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 863

Vị thứ theo phát âm: 993