Những từ đã phát âm của rsalvarez trong Forvo Trang 6.

Thành viên: rsalvarez Đăng ký phát âm của rsalvarez

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/11/2011 sexcentésimo [es] phát âm sexcentésimo 0 bình chọn
30/11/2011 cuadringentésimo [es] phát âm cuadringentésimo 0 bình chọn
30/11/2011 concomitancia [es] phát âm concomitancia 0 bình chọn
30/11/2011 jeringa [es] phát âm jeringa 0 bình chọn
26/11/2011 xenófoba [es] phát âm xenófoba 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2011 gastroenteróloga [es] phát âm gastroenteróloga 0 bình chọn
05/11/2011 gastroenterólogo [es] phát âm gastroenterólogo 0 bình chọn
05/11/2011 ecuatoguineana [es] phát âm ecuatoguineana 0 bình chọn
05/11/2011 jerosolimitana [es] phát âm jerosolimitana 0 bình chọn
05/11/2011 jerosolimitano [es] phát âm jerosolimitano 0 bình chọn
05/11/2011 margariteña [es] phát âm margariteña 0 bình chọn
05/11/2011 margariteño [es] phát âm margariteño 0 bình chọn
05/11/2011 dominiquesa [es] phát âm dominiquesa 0 bình chọn
05/11/2011 dominiqués [es] phát âm dominiqués 0 bình chọn
05/11/2011 Santalucense [es] phát âm Santalucense 0 bình chọn
05/11/2011 trinitense [es] phát âm trinitense 0 bình chọn
05/11/2011 jamaiquina [es] phát âm jamaiquina 0 bình chọn
05/11/2011 jamaiquino [es] phát âm jamaiquino 0 bình chọn
05/11/2011 curazoleña [es] phát âm curazoleña 0 bình chọn
05/11/2011 curazoleño [es] phát âm curazoleño 0 bình chọn
31/10/2011 superstición [es] phát âm superstición 0 bình chọn
31/10/2011 brujería [es] phát âm brujería 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/10/2011 béisbol [es] phát âm béisbol 0 bình chọn
31/10/2011 caña de azúcar [es] phát âm caña de azúcar 0 bình chọn
31/10/2011 excelente [es] phát âm excelente 0 bình chọn
31/10/2011 algarabía [es] phát âm algarabía 0 bình chọn
31/10/2011 cascarrabias [es] phát âm cascarrabias 0 bình chọn
31/10/2011 destello [es] phát âm destello 0 bình chọn
31/10/2011 parelelepípedo [es] phát âm parelelepípedo 0 bình chọn
31/10/2011 atletismo [es] phát âm atletismo 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Provengo de la hermosa Rep. Dominicana, en el maravilloso Mar de las Antillas. Me gustan mucho los idiomas, por lo cual me he inscrito en este sitio web para compartir con todo el mundo el acento de mi tierra.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Cộng hòa Dominicana

Liên hệ rsalvarez


Thống kê thành viên

Phát âm: 308 (7 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 204

Bình chọn: 29 bình chọn

Số lần xem trang: 27.328


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 850

Vị thứ theo phát âm: 981